Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki sesja 3
Protokoly sesja 3

Wyniki sesja 4
Protokoly sesja 4


Wyniki sesja 5
Protokoly sesja 5

Stronka napisana w notatniku:) przez P.P. :P Licznik wskazuje:
298
odwiedzin
Wyniki z innych imprez


Historia pary nr 26
Włodzimierz Kwiatkowski -Andrzej Mazurek

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Halina Święch -Włodzimierz Reszelski 21 EW +400 99.1
22 EW +50 92.6
Włodzimierz Starkowski -Stanisław Zakrzewski 23 EW +140 38.5
24 EW +450 58.1
Ryszard Lewiński -Krzysztof Łukaszewicz 25 EW +50 86.8
26 EW +90 63.9
Jacek Wędrychowicz -Janusz Hliwa 27 EW +100 97.5
28 EW-1430 43.4
Czesław Pawłosik -Lech Warwocki 29 EW +200 77.8
30 EW -750 10.0

Wynik 66.8
+/- 0.0
Razem 66.8