Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki sesja 3
Protokoly sesja 3

Wyniki sesja 4
Protokoly sesja 4


Wyniki sesja 5
Protokoly sesja 5

Stronka napisana w notatniku:) przez P.P. :P Licznik wskazuje:
16675
odwiedzin
Wyniki z innych imprez


Historia pary nr 63
Włodzimierz Ratajczak -Marek Wojciechowski

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Ryszard Lewiński -Krzysztof Łukaszewicz 1 EW +100 30.8
2 EW -300 50.0
Jacek Wędrychowicz -Janusz Hliwa 3 EW +100 87.4
4 EW -630 94.1
Czesław Pawłosik -Lech Warwocki 5 EW -620 23.7
6 EW -100 30.1
Halina Święch -Włodzimierz Reszelski 7 EW +100 84.7
8 EW +100 75.4
Włodzimierz Starkowski -Stanisław Zakrzewski 9 EW +620 62.7
10 EW +100 34.7

Wynik 57.4
+/- 0.0
Razem 57.4