Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki sesja 3
Protokoly sesja 3

Wyniki sesja 4
Protokoly sesja 4


Wyniki sesja 5
Protokoly sesja 5

Stronka napisana w notatniku:) przez P.P. :P Licznik wskazuje:
12396
odwiedzin
Wyniki z innych imprez


Sesja 2

ROZDANIE NR 11

S/NIKT    ==
          QJ982
          K10832
          A105
  QJ10963       A74
  K75           64
  7             AQJ654
  987           K6
          K852
          A103
          9
          QJ432

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11  21  100      78.7  21.3
  15  24     -170  39.3  60.7
  14  22  500      95.9   4.1
  13  25  100      78.7  21.3
  12  23  140      88.5  11.5

  31  16     -630   3.3  96.7
  35  19     -420  23.8  76.2
  34  17   50      67.2  32.8
  33  20   50      67.2  32.8
  32  18      -50  57.4  42.6

  41  26  100      78.7  21.3
  45  29  100      78.7  21.3
  44  27     -500  18.0  82.0
  43  30     -420  23.8  76.2
  42  28   50      67.2  32.8

  51  36     -100  47.5  52.5
  55  39     -100  47.5  52.5
  54  37     -100  47.5  52.5
  53  40  100      78.7  21.3
  52  38      -50  57.4  42.6

  61  46     -300  32.8  67.2
  65  49  420      93.4   6.6
  64  47     -590  10.7  89.3
  63  50     -140  42.6  57.4
  62  48  140      88.5  11.5

  71  56  100      78.7  21.3
  75  59   50      67.2  32.8
  74  57    -1700   0.0 100.0
  73  60     -590  10.7  89.3
  72  58     -300  32.8  67.2

  81  66     -300  32.8  67.2
  85  69     -420  23.8  76.2
  84  67     -300  32.8  67.2
  83  70     -590  10.7  89.3
  82  68     -420  23.8  76.2

  91  76  100      78.7  21.3
  95  79     -590  10.7  89.3
  94  77     -170  39.3  60.7
  93  80     -420  23.8  76.2
  92  78      -50  57.4  42.6

 101  86  100      78.7  21.3
 105  89      -50  57.4  42.6
 104  87  100      78.7  21.3
 103  90     -800   1.7  98.3
 102  88     -590  10.7  89.3

 111  96     -590  10.7  89.3
 115  99     -170  39.3  60.7
 114  97  500      95.9   4.1
 113 100  140      88.5  11.5
 112  98     -100  47.5  52.5

 121 106      -50  57.4  42.6
 125 109     -300  32.8  67.2
 124 107      -50  57.4  42.6
 123 110     -420  23.8  76.2
 122 108      -50  57.4  42.6

 131 116  300      91.8   8.2
 135 119     -590  10.7  89.3
 134 117   50      67.2  32.8
 133 120 1100     100.0   0.0
 132 118     -590  10.7  89.3

 136 126   0% 60%   0.0  60.0
 127 130     -100  47.5  52.5
 128 129  800      98.3   1.7

ROZDANIE NR 12

W/NS      AQ643
          874
          1052
          J5
  K8            J752
  AKQ962        J10
  A6            K
  A82           K107643
          109
          53
          QJ98743
          Q9

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11  21     -510  59.8  40.2
  15  24     -990  12.3  87.7
  14  22     -980  19.7  80.3
  13  25     -520  36.9  63.1
  12  23     -990  12.3  87.7

  31  16     -510  59.8  40.2
  35  19     -510  59.8  40.2
  34  17     -510  59.8  40.2
  33  20     -520  36.9  63.1
  32  18     -510  59.8  40.2

  41  26    -1020   0.0 100.0
  45  29     -940  27.9  72.1
  44  27     -520  36.9  63.1
  43  30     -480  83.6  16.4
  42  28    -1010   5.8  94.3

  51  36     -260  93.4   6.6
  55  39     -510  59.8  40.2
  54  37     -510  59.8  40.2
  53  40  150      99.2   0.8
  52  38     -520  36.9  63.1

  61  46     -480  83.6  16.4
  65  49     -480  83.6  16.4
  64  47    -1010   5.8  94.3
  63  50     -520  36.9  63.1
  62  48     -510  59.8  40.2

  71  56     -510  59.8  40.2
  75  59     -510  59.8  40.2
  74  57     -510  59.8  40.2
  73  60     -940  27.9  72.1
  72  58     -980  19.7  80.3

  81  66     -510  59.8  40.2
  85  69     -980  19.7  80.3
  84  67     -510  59.8  40.2
  83  70     -980  19.7  80.3
  82  68     -440  90.2   9.8

  91  76     -510  59.8  40.2
  95  79     -510  59.8  40.2
  94  77     -940  27.9  72.1
  93  80     -480  83.6  16.4
  92  78     -980  19.7  80.3

 101  86  150      99.2   0.8
 105  89     -520  36.9  63.1
 104  87     -480  83.6  16.4
 103  90     -510  59.8  40.2
 102  88     -190  95.1   4.9

 111  96     -520  36.9  63.1
 115  99    -1010   5.8  94.3
 114  97     -980  19.7  80.3
 113 100     -520  36.9  63.1
 112  98     -980  19.7  80.3

 121 106     -510  59.8  40.2
 125 109    -1010   5.8  94.3
 124 107     -510  59.8  40.2
 123 110  100      96.7   3.3
 122 108     -490  77.0  23.0

 131 116    -1010   5.8  94.3
 135 119     -480  83.6  16.4
 134 117     -480  83.6  16.4
 133 120     -420  91.8   8.2
 132 118    -1010   5.8  94.3

 136 126   0% 60%   0.0  60.0
 127 130     -510  59.8  40.2
 128 129     -510  59.8  40.2

ROZDANIE NR 13

N/OBIE    AK106543
          K
          653
          105
  7             J82
  J9872         AQ63
  KJ1082        A97
  63            A74
          Q9
          1054
          Q4
          KQJ982

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  12  22     -100  68.3  31.7
  11  25     -680  17.5  82.5
  15  23  100      75.0  25.0
  14  21  140      85.0  15.0
  13  24     -990   2.5  97.5

  32  17     -650  35.0  65.0
  31  20  680      98.3   1.7
  35  18  140      85.0  15.0
  34  16  140      85.0  15.0
  33  19     -150  61.7  38.3

  42  27     -100  68.3  31.7
  41  30     -680  17.5  82.5
  45  28     -200  51.7  48.3
  44  26     -680  17.5  82.5
  43  29     -200  51.7  48.3

  52  37  140      85.0  15.0
  51  40  140      85.0  15.0
  55  38     -680  17.5  82.5
  54  36     -680  17.5  82.5
  53  39     -680  17.5  82.5

  62  47     -200  51.7  48.3
  61  50     -680  17.5  82.5
  65  48  730     100.0   0.0
  64  46     -230  44.2  55.8
  63  49     -680  17.5  82.5

  72  57     -680  17.5  82.5
  71  60     -100  68.3  31.7
  75  58  140      85.0  15.0
  74  56     -100  68.3  31.7
  73  59     -680  17.5  82.5

  82  67  500      95.8   4.2
  81  70     -680  17.5  82.5
  85  68     -680  17.5  82.5
  84  66  140      85.0  15.0
  83  69     -650  35.0  65.0

  92  77     -500  41.7  58.3
  91  80     -680  17.5  82.5
  95  78     -200  51.7  48.3
  94  76     -100  68.3  31.7
  93  79     -650  35.0  65.0

 102  87     -680  17.5  82.5
 101  90     -650  35.0  65.0
 105  88     -620  40.0  60.0
 104  86  140      85.0  15.0
 103  89  140      85.0  15.0

 112  97     -200  51.7  48.3
 111 100     -100  68.3  31.7
 115  98     -990   2.5  97.5
 114  96     -200  51.7  48.3
 113  99     -100  68.3  31.7

 122 107     -680  17.5  82.5
 121 110     -650  35.0  65.0
 125 108  140      85.0  15.0
 124 106  40% 60%  40.0  60.0
 123 109  500      95.8   4.2

 132 117     -170  59.2  40.8
 131 120     -170  59.2  40.8
 135 118     -680  17.5  82.5
 134 116  140      85.0  15.0
 133 119     -230  44.2  55.8

 136 127   0% 60%   0.0  60.0
 128 126     -200  51.7  48.3
 129 130    -1000   0.0 100.0

ROZDANIE NR 14

E/NIKT    8764
          53
          AJ963
          Q8
  92            QJ53
  AKQ109        J72
  K10           82
  J953          K1074
          AK10
          864
          Q754
          A62

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  12  22     -100  20.5  79.5
  11  25   50      45.1  54.9
  15  23     -110  12.3  87.7
  14  21      -50  25.4  74.6
  13  24     -110  12.3  87.7

  32  17      -50  25.4  74.6
  31  20   50      45.1  54.9
  35  18  140      91.8   8.2
  34  16   50      45.1  54.9
  33  19  100      63.1  36.9

  42  27     -100  20.5  79.5
  41  30     -110  12.3  87.7
  45  28     -110  12.3  87.7
  44  26  110      70.5  29.5
  43  29  200      98.3   1.7

  52  37      -50  25.4  74.6
  51  40   50      45.1  54.9
  55  38  130      82.8  17.2
  54  36   50      45.1  54.9
  53  39     -110  12.3  87.7

  62  47   50      45.1  54.9
  61  50   50      45.1  54.9
  65  48   50      45.1  54.9
  64  46  130      82.8  17.2
  63  49     -140   3.3  96.7

  72  57   50      45.1  54.9
  71  60  140      91.8   8.2
  75  58  130      82.8  17.2
  74  56     -110  12.3  87.7
  73  59  630     100.0   0.0

  82  67   50      45.1  54.9
  81  70   50      45.1  54.9
  85  68  110      70.5  29.5
  84  66   50      45.1  54.9
  83  69  140      91.8   8.2

  92  77   50      45.1  54.9
  91  80   50      45.1  54.9
  95  78     -250   0.0 100.0
  94  76  130      82.8  17.2
  93  79  110      70.5  29.5

 102  87  110      70.5  29.5
 101  90  100      63.1  36.9
 105  88  110      70.5  29.5
 104  86   50      45.1  54.9
 103  89     -140   3.3  96.7

 112  97   50      45.1  54.9
 111 100   50      45.1  54.9
 115  98     -140   3.3  96.7
 114  96   50      45.1  54.9
 113  99     -110  12.3  87.7

 122 107  130      82.8  17.2
 121 110   50      45.1  54.9
 125 108  110      70.5  29.5
 124 106  130      82.8  17.2
 123 109   50      45.1  54.9

 132 117      -50  25.4  74.6
 131 120  170      95.9   4.1
 135 118  170      95.9   4.1
 134 116  130      82.8  17.2
 133 119     -110  12.3  87.7

 136 127   0% 60%   0.0  60.0
 128 126  110      70.5  29.5
 129 130  130      82.8  17.2

ROZDANIE NR 15

S/NS      A9842
          2
          K63
          AK87
  5             Q763
  K964          A8
  J97           Q1052
  J9643         Q102
          KJ10
          QJ10753
          A84
          5

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13  23     -100  14.8  85.2
  12  21  600      38.5  61.5
  11  24  650      91.8   8.2
  15  22  600      38.5  61.5
  14  25  620      66.4  33.6

  33  18  170      27.9  72.1
  32  16     -100  14.8  85.2
  31  19  600      38.5  61.5
  35  17  600      38.5  61.5
  34  20  620      66.4  33.6

  43  28  680      97.5   2.5
  42  26 1270     100.0   0.0
  41  29  620      66.4  33.6
  45  27  620      66.4  33.6
  44  30  620      66.4  33.6

  53  38  650      91.8   8.2
  52  36  620      66.4  33.6
  51  39  600      38.5  61.5
  55  37  620      66.4  33.6
  54  40     -300   2.5  97.5

  63  48     -100  14.8  85.2
  62  46  600      38.5  61.5
  61  49  620      66.4  33.6
  65  47  650      91.8   8.2
  64  50  620      66.4  33.6

  73  58  600      38.5  61.5
  72  56  620      66.4  33.6
  71  59  620      66.4  33.6
  75  57     -100  14.8  85.2
  74  60     -500   0.0 100.0

  83  68  170      27.9  72.1
  82  66     -100  14.8  85.2
  81  69  620      66.4  33.6
  85  67  250      31.2  68.8
  84  70  620      66.4  33.6

  93  78  620      66.4  33.6
  92  76  620      66.4  33.6
  91  79  650      91.8   8.2
  95  77     -100  14.8  85.2
  94  80  620      66.4  33.6

 103  88  620      66.4  33.6
 102  86  620      66.4  33.6
 101  89  120      24.6  75.4
 105  87     -300   2.5  97.5
 104  90     -200   4.9  95.1

 113  98  620      66.4  33.6
 112  96     -100  14.8  85.2
 111  99     -100  14.8  85.2
 115  97  620      66.4  33.6
 114 100  620      66.4  33.6

 123 108  620      66.4  33.6
 122 106     -100  14.8  85.2
 121 109  650      91.8   8.2
 125 107  620      66.4  33.6
 124 110  600      38.5  61.5

 133 118  620      66.4  33.6
 132 116  680      97.5   2.5
 131 119  620      66.4  33.6
 135 117  170      27.9  72.1
 134 120     -100  14.8  85.2

 136 128   0% 60%   0.0  60.0
 129 127  620      66.4  33.6
 130 126     -100  14.8  85.2

ROZDANIE NR 16

W/EW      AQ4
          752
          Q85
          AQJ10
  107           K65
  Q43           AK98
  AKJ3          9764
  8763          54
          J9832
          J106
          102
          K92

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13  23      -50  42.6  57.4
  12  21      -50  42.6  57.4
  11  24  110      94.3   5.8
  15  22   90      83.6  16.4
  14  25      -50  42.6  57.4

  33  18      -50  42.6  57.4
  32  16      -50  42.6  57.4
  31  19      -50  42.6  57.4
  35  17     -100   1.7  98.3
  34  20      -50  42.6  57.4

  43  28      -50  42.6  57.4
  42  26      -50  42.6  57.4
  41  29      -50  42.6  57.4
  45  27      -50  42.6  57.4
  44  30      -50  42.6  57.4

  53  38  110      94.3   5.8
  52  36      -50  42.6  57.4
  51  39      -50  42.6  57.4
  55  37      -50  42.6  57.4
  54  40      -50  42.6  57.4

  63  48      -50  42.6  57.4
  62  46      -50  42.6  57.4
  61  49      -50  42.6  57.4
  65  47  110      94.3   5.8
  64  50      -50  42.6  57.4

  73  58  110      94.3   5.8
  72  56     -100   1.7  98.3
  71  59      -50  42.6  57.4
  75  57      -50  42.6  57.4
  74  60      -50  42.6  57.4

  83  68      -50  42.6  57.4
  82  66      -50  42.6  57.4
  81  69      -50  42.6  57.4
  85  67      -50  42.6  57.4
  84  70      -50  42.6  57.4

  93  78  110      94.3   5.8
  92  76  110      94.3   5.8
  91  79      -50  42.6  57.4
  95  77      -50  42.6  57.4
  94  80      -50  42.6  57.4

 103  88      -50  42.6  57.4
 102  86      -50  42.6  57.4
 101  89   90      83.6  16.4
 105  87  110      94.3   5.8
 104  90  110      94.3   5.8

 113  98      -50  42.6  57.4
 112  96      -50  42.6  57.4
 111  99      -50  42.6  57.4
 115  97      -50  42.6  57.4
 114 100      -50  42.6  57.4

 123 108      -50  42.6  57.4
 122 106      -50  42.6  57.4
 121 109      -50  42.6  57.4
 125 107      -50  42.6  57.4
 124 110      -50  42.6  57.4

 133 118      -50  42.6  57.4
 132 116      -50  42.6  57.4
 131 119   90      83.6  16.4
 135 117  100      86.9  13.1
 134 120     -100   1.7  98.3

 136 128   0% 60%   0.0  60.0
 129 127      -50  42.6  57.4
 130 126      -50  42.6  57.4

ROZDANIE NR 17

N/NIKT    AQ1087
          J
          K8652
          86
  KJ4           9532
  AK42          Q973
  9             QJ73
  AKQJ5         4
          6
          10865
          A104
          109732

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  14  24   50      68.0  32.0
  13  22     -430  11.5  88.5
  12  25   50      68.0  32.0
  11  23     -300  20.5  79.5
  15  21     -500   4.9  95.1

  34  19   50      68.0  32.0
  33  17   50      68.0  32.0
  32  20  100      91.0   9.0
  31  18   50      68.0  32.0
  35  16   50      68.0  32.0

  44  29     -140  26.2  73.8
  43  27   50      68.0  32.0
  42  30     -460   9.8  90.2
  41  28   50      68.0  32.0
  45  26     -100  38.5  61.5

  54  39     -110  29.5  70.5
  53  37   50      68.0  32.0
  52  40     -400  14.8  85.2
  51  38     -140  26.2  73.8
  55  36   50      68.0  32.0

  64  49   50      68.0  32.0
  63  47   50      68.0  32.0
  62  50     -100  38.5  61.5
  61  48  470      98.3   1.7
  65  46   50      68.0  32.0

  74  59     -500   4.9  95.1
  73  57   50      68.0  32.0
  72  60     -500   4.9  95.1
  71  58   50      68.0  32.0
  75  56  100      91.0   9.0

  84  69   50      68.0  32.0
  83  67   50      68.0  32.0
  82  70   50      68.0  32.0
  81  68     -100  38.5  61.5
  85  66     -100  38.5  61.5

  94  79     -300  20.5  79.5
  93  77     -100  38.5  61.5
  92  80     -100  38.5  61.5
  91  78   50      68.0  32.0
  95  76  470      98.3   1.7

 104  89     -300  20.5  79.5
 103  87   50      68.0  32.0
 102  90     -100  38.5  61.5
 101  88   50      68.0  32.0
 105  86     -500   4.9  95.1

 114  99     -140  26.2  73.8
 113  97     -100  38.5  61.5
 112 100   50      68.0  32.0
 111  98     -400  14.8  85.2
 115  96   50      68.0  32.0

 124 109     -100  38.5  61.5
 123 107  280      93.4   6.6
 122 110   50      68.0  32.0
 121 108     -100  38.5  61.5
 125 106     -300  20.5  79.5

 134 119     -800   0.0 100.0
 133 117     -400  14.8  85.2
 132 120  300      95.1   4.9
 131 118   50      68.0  32.0
 135 116     -500   4.9  95.1

 136 129   0% 60%   0.0  60.0
 130 128  470      98.3   1.7
 126 127   50      68.0  32.0

ROZDANIE NR 18

E/NS      1083
          Q975
          542
          942
  KJ            AQ6
  J843          102
  K97           AQJ1083
  AKQ10         63
          97542
          AK6
          6
          J875

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  14  24     -490  53.3  46.7
  13  22     -520  26.2  73.8
  12  25     -520  26.2  73.8
  11  23     -520  26.2  73.8
  15  21  100      94.3   5.8

  34  19     -520  26.2  73.8
  33  17     -520  26.2  73.8
  32  20     -490  53.3  46.7
  31  18  100      94.3   5.8
  35  16     -520  26.2  73.8

  44  29     -490  53.3  46.7
  43  27     -520  26.2  73.8
  42  30  100      94.3   5.8
  41  28   50      83.6  16.4
  45  26  100      94.3   5.8

  54  39     -400  66.4  33.6
  53  37     -490  53.3  46.7
  52  40     -520  26.2  73.8
  51  38     -400  66.4  33.6
  55  36   50      83.6  16.4

  64  49     -400  66.4  33.6
  63  47   50      83.6  16.4
  62  50     -520  26.2  73.8
  61  48     -520  26.2  73.8
  65  46     -520  26.2  73.8

  74  59     -400  66.4  33.6
  73  57  500      99.2   0.8
  72  60     -150  75.4  24.6
  71  58   50      83.6  16.4
  75  56   50      83.6  16.4

  84  69   50      83.6  16.4
  83  67  500      99.2   0.8
  82  70     -520  26.2  73.8
  81  68   50      83.6  16.4
  85  66     -490  53.3  46.7

  94  79   50      83.6  16.4
  93  77     -490  53.3  46.7
  92  80     -520  26.2  73.8
  91  78     -520  26.2  73.8
  95  76     -520  26.2  73.8

 104  89     -520  26.2  73.8
 103  87     -520  26.2  73.8
 102  90    -1330   0.0 100.0
 101  88     -400  66.4  33.6
 105  86     -520  26.2  73.8

 114  99     -520  26.2  73.8
 113  97     -520  26.2  73.8
 112 100     -520  26.2  73.8
 111  98     -520  26.2  73.8
 115  96     -520  26.2  73.8

 124 109     -400  66.4  33.6
 123 107     -520  26.2  73.8
 122 110     -400  66.4  33.6
 121 108     -400  66.4  33.6
 125 106    -1020   2.5  97.5

 134 119     -520  26.2  73.8
 133 117     -400  66.4  33.6
 132 120   50      83.6  16.4
 131 118    -1020   2.5  97.5
 135 116     -520  26.2  73.8

 136 129   0% 60%   0.0  60.0
 130 128     -400  66.4  33.6
 126 127     -520  26.2  73.8

ROZDANIE NR 19

S/EW      9
          A84
          A109864
          J54
  J7532         Q108
  K76           Q92
  KQ53          2
  6             AQ8732
          AK64
          J1053
          J7
          K109

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15  25  150      68.8  31.2
  14  23  110      52.5  47.5
  13  21  110      52.5  47.5
  12  24  300      85.2  14.8
  11  22  130      64.7  35.3

  35  20  200      78.7  21.3
  34  18  110      52.5  47.5
  33  16  200      78.7  21.3
  32  19  130      64.7  35.3
  31  17  430      91.8   8.2

  45  30  100      39.3  60.7
  44  28  400      87.7  12.3
  43  26      -50  23.8  76.2
  42  29     -150   4.9  95.1
  41  27  500      96.7   3.3

  55  40  100      39.3  60.7
  54  38      -50  23.8  76.2
  53  36      -50  23.8  76.2
  52  39  430      91.8   8.2
  51  37     -100  13.9  86.1

  65  50  180      72.1  27.9
  64  48  110      52.5  47.5
  63  46     -670   1.7  98.3
  62  49      -50  23.8  76.2
  61  47  130      64.7  35.3

  75  60  280      83.6  16.4
  74  58   90      32.8  67.2
  73  56      -50  23.8  76.2
  72  59     -140   8.2  91.8
  71  57  800      99.2   0.8

  85  70  130      64.7  35.3
  84  68  800      99.2   0.8
  83  66  200      78.7  21.3
  82  69     -100  13.9  86.1
  81  67     -100  13.9  86.1

  95  80      -50  23.8  76.2
  94  78  180      72.1  27.9
  93  76  110      52.5  47.5
  92  79  470      95.1   4.9
  91  77  200      78.7  21.3

 105  90  200      78.7  21.3
 104  88  100      39.3  60.7
 103  86  400      87.7  12.3
 102  89   90      32.8  67.2
 101  87  110      52.5  47.5

 115 100     -200   3.3  96.7
 114  98     -140   8.2  91.8
 113  96  100      39.3  60.7
 112  99   90      32.8  67.2
 111  97     -140   8.2  91.8

 125 110  430      91.8   8.2
 124 108      -50  23.8  76.2
 123 106      -50  23.8  76.2
 122 109  180      72.1  27.9
 121 107  110      52.5  47.5

 135 120  110      52.5  47.5
 134 118  110      52.5  47.5
 133 116  110      52.5  47.5
 132 119  110      52.5  47.5
 131 117     -960   0.0 100.0

 136 130   0% 60%   0.0  60.0
 126 129     -100  13.9  86.1
 127 128  100      39.3  60.7

ROZDANIE NR 20

W/OBIE    K
          Q73
          KQ6543
          J102
  QJ8763        A2
  109           AK62
  J87           1092
  54            AK93
          10954
          J854
          A
          Q876

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15  25     -200  27.1  72.9
  14  23     -170  50.8  49.2
  13  21     -170  50.8  49.2
  12  24     -170  50.8  49.2
  11  22     -170  50.8  49.2

  35  20     -140  75.4  24.6
  34  18     -110  82.0  18.0
  33  16     -200  27.1  72.9
  32  19  400     100.0   0.0
  31  17  100      89.3  10.7

  45  30     -170  50.8  49.2
  44  28  300      98.3   1.7
  43  26     -170  50.8  49.2
  42  29  200      95.1   4.9
  41  27     -170  50.8  49.2

  55  40     -620  13.1  86.9
  54  38  100      89.3  10.7
  53  36     -170  50.8  49.2
  52  39     -620  13.1  86.9
  51  37     -170  50.8  49.2

  65  50     -140  75.4  24.6
  64  48     -620  13.1  86.9
  63  46     -620  13.1  86.9
  62  49     -620  13.1  86.9
  61  47     -790   1.7  98.3

  75  60     -790   1.7  98.3
  74  58     -170  50.8  49.2
  73  56  200      95.1   4.9
  72  59  200      95.1   4.9
  71  57     -170  50.8  49.2

  85  70     -140  75.4  24.6
  84  68     -200  27.1  72.9
  83  66     -620  13.1  86.9
  82  69     -170  50.8  49.2
  81  67     -170  50.8  49.2

  95  80     -170  50.8  49.2
  94  78     -140  75.4  24.6
  93  76     -500  21.3  78.7
  92  79     -170  50.8  49.2
  91  77     -790   1.7  98.3

 105  90     -170  50.8  49.2
 104  88     -140  75.4  24.6
 103  86     -170  50.8  49.2
 102  89     -170  50.8  49.2
 101  87     -170  50.8  49.2

 115 100     -650   4.9  95.1
 114  98     -200  27.1  72.9
 113  96     -170  50.8  49.2
 112  99   80      85.2  14.8
 111  97     -140  75.4  24.6

 125 110     -200  27.1  72.9
 124 108     -170  50.8  49.2
 123 106     -170  50.8  49.2
 122 109     -170  50.8  49.2
 121 107     -620  13.1  86.9

 135 120     -620  13.1  86.9
 134 118  100      89.3  10.7
 133 116     -140  75.4  24.6
 132 119     -200  27.1  72.9
 131 117     -100  83.6  16.4

 136 130   0% 60%   0.0  60.0
 126 129  100      89.3  10.7
 127 128     -620  13.1  86.9