Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki sesja 3
Protokoly sesja 3

Wyniki sesja 4
Protokoly sesja 4


Wyniki sesja 5
Protokoly sesja 5

Stronka napisana w notatniku:) przez P.P. :P Licznik wskazuje:
44293
odwiedzin
Wyniki z innych imprez


Sesja 3

ROZDANIE NR 21

N/NS      J652
          103
          A1053
          AQ6
  A107          KQ9
  QJ2           98764
  K42           J97
  10743         J5
          843
          AK5
          Q86
          K982

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11  41  300      96.7   3.3
  15  44     -200  27.9  72.1
  14  42     -200  27.9  72.1
  13  45     -200  27.9  72.1
  12  43     -200  27.9  72.1

  31  51     -200  27.9  72.1
  35  54   80      70.5  29.5
  34  52     -200  27.9  72.1
  33  55     -100  52.5  47.5
  32  53  120      87.7  12.3

  21  61     -100  52.5  47.5
  25  64  300      96.7   3.3
  24  62     -100  52.5  47.5
  23  65     -100  52.5  47.5
  22  63     -200  27.9  72.1

  71  16     -200  27.9  72.1
  75  19   90      75.4  24.6
  74  17     -100  52.5  47.5
  73  20     -100  52.5  47.5
  72  18   90      75.4  24.6

  81  26     -400   0.8  99.2
  85  29  150      93.4   6.6
  84  27     -300   9.0  91.0
  83  30  100      78.7  21.3
  82  28     -200  27.9  72.1

  36  91     -300   9.0  91.0
  40  94     -300   9.0  91.0
  39  92     -300   9.0  91.0
  38  95     -200  27.9  72.1
  37  93   80      70.5  29.5

 101  46  110      82.0  18.0
 105  49     -100  52.5  47.5
 104  47   80      70.5  29.5
 103  50     -400   0.8  99.2
 102  48     -200  27.9  72.1

  56 111  120      87.7  12.3
  60 114  110      82.0  18.0
  59 112     -300   9.0  91.0
  58 115     -300   9.0  91.0
  57 113  120      87.7  12.3

 121  66     -300   9.0  91.0
 125  69     -100  52.5  47.5
 124  67     -200  27.9  72.1
 123  70  300      96.7   3.3
 122  68  120      87.7  12.3

  76 131     -200  27.9  72.1
  80 134     -100  52.5  47.5
  79 132  4 pasy   66.4  33.6
  78 135  4 pasy   66.4  33.6
  77 133     -100  52.5  47.5

 126  86     -200  27.9  72.1
 130  89     -100  52.5  47.5
 129  87     -300   9.0  91.0
 128  90     -100  52.5  47.5
 127  88  500     100.0   0.0

 116  96   90      75.4  24.6
 120  99     -100  52.5  47.5
 119  97     -200  27.9  72.1
 118 100     -100  52.5  47.5
 117  98     -100  52.5  47.5

 136 106   0% 60%   0.0  60.0
 107 110  140      91.8   8.2
 108 109  110      82.0  18.0

ROZDANIE NR 22

E/EW      AKQ83
          QJ3
          976
          93
  972           10
  92            A1074
  QJ108         A5432
  K874          J106
          J654
          K865
          K
          AQ52

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11  41  480     100.0   0.0
  15  44  170      15.6  84.4
  14  42  420      57.4  42.6
  13  45  420      57.4  42.6
  12  43  420      57.4  42.6

  31  51  420      57.4  42.6
  35  54  420      57.4  42.6
  34  52  420      57.4  42.6
  33  55  420      57.4  42.6
  32  53  420      57.4  42.6

  21  61  420      57.4  42.6
  25  64  420      57.4  42.6
  24  62  420      57.4  42.6
  23  65  420      57.4  42.6
  22  63  420      57.4  42.6

  71  16     -100   0.8  99.2
  75  19  420      57.4  42.6
  74  17  420      57.4  42.6
  73  20  420      57.4  42.6
  72  18  420      57.4  42.6

  81  26      -50   7.4  92.6
  85  29  230      18.0  82.0
  84  27  420      57.4  42.6
  83  30  420      57.4  42.6
  82  28  420      57.4  42.6

  36  91  420      57.4  42.6
  40  94  420      57.4  42.6
  39  92  420      57.4  42.6
  38  95  420      57.4  42.6
  37  93  170      15.6  84.4

 101  46  420      57.4  42.6
 105  49      -50   7.4  92.6
 104  47  420      57.4  42.6
 103  50  420      57.4  42.6
 102  48  420      57.4  42.6

  56 111  140      13.1  86.9
  60 114  420      57.4  42.6
  59 112  420      57.4  42.6
  58 115  450      97.5   2.5
  57 113  420      57.4  42.6

 121  66      -50   7.4  92.6
 125  69  420      57.4  42.6
 124  67      -50   7.4  92.6
 123  70  420      57.4  42.6
 122  68  420      57.4  42.6

  76 131  420      57.4  42.6
  80 134  420      57.4  42.6
  79 132  420      57.4  42.6
  78 135  420      57.4  42.6
  77 133  420      57.4  42.6

 126  86  420      57.4  42.6
 130  89  420      57.4  42.6
 129  87  450      97.5   2.5
 128  90  420      57.4  42.6
 127  88      -50   7.4  92.6

 116  96  420      57.4  42.6
 120  99  420      57.4  42.6
 119  97  420      57.4  42.6
 118 100      -50   7.4  92.6
 117  98  420      57.4  42.6

 136 106   0% 60%   0.0  60.0
 107 110  420      57.4  42.6
 108 109     -100   0.8  99.2

ROZDANIE NR 23

S/OBIE    98643
          96
          A762
          42
  J75           AQ2
  A8            KJ732
  J98           Q1043
  KJ1087        Q
          K10
          Q1054
          K5
          A9653

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  12  42  100      91.0   9.0
  11  45     -110  71.3  28.7
  15  43     -600  24.6  75.4
  14  41     -800   9.8  90.2
  13  44     -180  42.6  57.4

  32  52     -600  24.6  75.4
  31  55     -100  81.1  18.9
  35  53     -150  52.5  47.5
  34  51  100      91.0   9.0
  33  54  100      91.0   9.0

  22  62     -150  52.5  47.5
  21  65  200      98.3   1.7
  25  63     -110  71.3  28.7
  24  61    -1100   0.8  99.2
  23  64     -110  71.3  28.7

  72  17     -630  18.9  81.1
  71  20     -110  71.3  28.7
  75  18     -800   9.8  90.2
  74  16     -800   9.8  90.2
  73  19  100      91.0   9.0

  82  27  100      91.0   9.0
  81  30     -100  81.1  18.9
  85  28     -300  36.1  63.9
  84  26     -140  61.5  38.5
  83  29     -300  36.1  63.9

  37  92     -180  42.6  57.4
  36  95     -500  31.2  68.8
  40  93     -800   9.8  90.2
  39  91     -150  52.5  47.5
  38  94     -150  52.5  47.5

 102  47     -150  52.5  47.5
 101  50     -500  31.2  68.8
 105  48     -110  71.3  28.7
 104  46     -300  36.1  63.9
 103  49    -1100   0.8  99.2

  57 112     -110  71.3  28.7
  56 115     -140  61.5  38.5
  60 113  300     100.0   0.0
  59 111     -110  71.3  28.7
  58 114      -90  83.6  16.4

 122  67     -150  52.5  47.5
 121  70     -600  24.6  75.4
 125  68     -800   9.8  90.2
 124  66     -800   9.8  90.2
 123  69     -110  71.3  28.7

  77 132     -600  24.6  75.4
  76 135     -800   9.8  90.2
  80 133  100      91.0   9.0
  79 131     -110  71.3  28.7
  78 134     -200  39.3  60.7

 127  87     -150  52.5  47.5
 126  90  100      91.0   9.0
 130  88     -600  24.6  75.4
 129  86  100      91.0   9.0
 128  89     -800   9.8  90.2

 117  97     -110  71.3  28.7
 116 100     -150  52.5  47.5
 120  98     -800   9.8  90.2
 119  96     -630  18.9  81.1
 118  99     -180  42.6  57.4

 136 107   0% 60%   0.0  60.0
 108 106     -150  52.5  47.5
 109 110     -500  31.2  68.8

ROZDANIE NR 24

W/NIKT    43
          K95
          Q97543
          J5
  A             KJ108752
  AQ843         62
  J82           A10
  KQ93          A8
          Q96
          J107
          K6
          107642

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  12  42     -450  41.8  58.2
  11  45     -460  17.2  82.8
  15  43     -450  41.8  58.2
  14  41     -460  17.2  82.8
  13  44     -450  41.8  58.2

  32  52     -480   8.2  91.8
  31  55     -420  68.0  32.0
  35  53     -450  41.8  58.2
  34  51     -980   0.8  99.2
  33  54     -450  41.8  58.2

  22  62     -400  73.8  26.2
  21  65     -420  68.0  32.0
  25  63     -450  41.8  58.2
  24  61     -450  41.8  58.2
  23  64  100      90.2   9.8

  72  17     -450  41.8  58.2
  71  20     -450  41.8  58.2
  75  18   50      80.3  19.7
  74  16     -450  41.8  58.2
  73  19     -450  41.8  58.2

  82  27     -450  41.8  58.2
  81  30     -450  41.8  58.2
  85  28     -450  41.8  58.2
  84  26     -450  41.8  58.2
  83  29     -450  41.8  58.2

  37  92  200      98.3   1.7
  36  95     -480   8.2  91.8
  40  93     -450  41.8  58.2
  39  91     -450  41.8  58.2
  38  94     -980   0.8  99.2

 102  47  100      90.2   9.8
 101  50     -460  17.2  82.8
 105  48     -480   8.2  91.8
 104  46     -450  41.8  58.2
 103  49     -480   8.2  91.8

  57 112     -450  41.8  58.2
  56 115  100      90.2   9.8
  60 113     -480   8.2  91.8
  59 111     -460  17.2  82.8
  58 114     -450  41.8  58.2

 122  67     -230  75.4  24.6
 121  70   50      80.3  19.7
 125  68     -420  68.0  32.0
 124  66     -420  68.0  32.0
 123  69  100      90.2   9.8

  77 132   50      80.3  19.7
  76 135   50      80.3  19.7
  80 133  100      90.2   9.8
  79 131     -450  41.8  58.2
  78 134  250     100.0   0.0

 127  87     -450  41.8  58.2
 126  90  100      90.2   9.8
 130  88   50      80.3  19.7
 129  86     -450  41.8  58.2
 128  89     -450  41.8  58.2

 117  97     -450  41.8  58.2
 116 100     -480   8.2  91.8
 120  98     -480   8.2  91.8
 119  96  150      96.7   3.3
 118  99  100      90.2   9.8

 136 107   0% 60%   0.0  60.0
 108 106     -420  68.0  32.0
 109 110     -420  68.0  32.0

ROZDANIE NR 25

N/EW      10
          K108742
          AJ4
          KQ3
  Q92           J87643
  A9            QJ53
  KQ1096        85
  962           5
          AK5
          6
          732
          AJ10874

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13  43  430      60.7  39.3
  12  41  400      37.7  62.3
  11  44  460      86.9  13.1
  15  42  460      86.9  13.1
  14  45  430      60.7  39.3

  33  53  430      60.7  39.3
  32  51     -670   0.8  99.2
  31  54     -100   4.1  95.9
  35  52  400      37.7  62.3
  34  55  170      31.2  68.8

  23  63  430      60.7  39.3
  22  61  430      60.7  39.3
  21  64  400      37.7  62.3
  25  62  130      21.3  78.7
  24  65  150      28.7  71.3

  73  18  460      86.9  13.1
  72  16  430      60.7  39.3
  71  19  400      37.7  62.3
  75  17  460      86.9  13.1
  74  20     -670   0.8  99.2

  83  28  460      86.9  13.1
  82  26      -50  13.1  86.9
  81  29  430      60.7  39.3
  85  27      -50  13.1  86.9
  84  30  140      24.6  75.4

  38  93      -50  13.1  86.9
  37  91  460      86.9  13.1
  36  94  140      24.6  75.4
  40  92  430      60.7  39.3
  39  95  430      60.7  39.3

 103  48  430      60.7  39.3
 102  46  430      60.7  39.3
 101  49      -50  13.1  86.9
 105  47  430      60.7  39.3
 104  50  500     100.0   0.0

  58 113  430      60.7  39.3
  57 111      -50  13.1  86.9
  56 114  140      24.6  75.4
  60 112  430      60.7  39.3
  59 115      -50  13.1  86.9

 123  68  460      86.9  13.1
 122  66  400      37.7  62.3
 121  69      -50  13.1  86.9
 125  67  490      98.3   1.7
 124  70  150      28.7  71.3

  78 133  420      44.3  55.7
  77 131  430      60.7  39.3
  76 134     -100   4.1  95.9
  80 132  460      86.9  13.1
  79 135  460      86.9  13.1

 128  88  460      86.9  13.1
 127  86  430      60.7  39.3
 126  89  430      60.7  39.3
 130  87  460      86.9  13.1
 129  90      -50  13.1  86.9

 118  98  430      60.7  39.3
 117  96  460      86.9  13.1
 116  99  400      37.7  62.3
 120  97  460      86.9  13.1
 119 100  430      60.7  39.3

 136 108   0% 60%   0.0  60.0
 109 107      -50  13.1  86.9
 110 106  400      37.7  62.3

ROZDANIE NR 26

E/OBIE    KQ87
          A10
          A876
          1042
  J10           932
  Q643          KJ7
  QJ1032        K5
  95            AKJ63
          A654
          9852
          94
          Q87

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13  43      -90  36.1  63.9
  12  41  670      98.3   1.7
  11  44  100      71.3  28.7
  15  42  100      71.3  28.7
  14  45      -90  36.1  63.9

  33  53  100      71.3  28.7
  32  51  110      89.3  10.7
  31  54  100      71.3  28.7
  35  52     -110  13.9  86.1
  34  55      -90  36.1  63.9

  23  63  200      92.6   7.4
  22  61      -90  36.1  63.9
  21  64      -90  36.1  63.9
  25  62     -100  16.4  83.6
  24  65      -90  36.1  63.9

  73  18      -90  36.1  63.9
  72  16      -90  36.1  63.9
  71  19     -300   0.8  99.2
  75  17  100      71.3  28.7
  74  20  500      95.9   4.1

  83  28     -200   4.9  95.1
  82  26      -90  36.1  63.9
  81  29      -90  36.1  63.9
  85  27      -90  36.1  63.9
  84  30     -200   4.9  95.1

  38  93  100      71.3  28.7
  37  91  110      89.3  10.7
  36  94      -90  36.1  63.9
  40  92     -130   9.8  90.2
  39  95  100      71.3  28.7

 103  48  100      71.3  28.7
 102  46      -90  36.1  63.9
 101  49     -300   0.8  99.2
 105  47     -110  13.9  86.1
 104  50  100      71.3  28.7

  58 113     -200   4.9  95.1
  57 111  100      71.3  28.7
  56 114  100      71.3  28.7
  60 112  100      71.3  28.7
  59 115  100      71.3  28.7

 123  68      -90  36.1  63.9
 122  66      -90  36.1  63.9
 121  69  500      95.9   4.1
 125  67  100      71.3  28.7
 124  70  730     100.0   0.0

  78 133  100      71.3  28.7
  77 131  100      71.3  28.7
  76 134  200      92.6   7.4
  80 132      -90  36.1  63.9
  79 135  100      71.3  28.7

 128  88      -90  36.1  63.9
 127  86      -90  36.1  63.9
 126  89      -90  36.1  63.9
 130  87     -120  11.5  88.5
 129  90     -150   8.2  91.8

 118  98      -90  36.1  63.9
 117  96      -90  36.1  63.9
 116  99  100      71.3  28.7
 120  97  100      71.3  28.7
 119 100      -90  36.1  63.9

 136 108   0% 60%   0.0  60.0
 109 107  100      71.3  28.7
 110 106      -90  36.1  63.9

ROZDANIE NR 27

S/NIKT    J843
          J62
          K982
          Q6
  Q5            7
  K93           Q1054
  1064          QJ73
  A10984        K752
          AK10962
          A87
          A5
          J3

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  14  44      -50  27.1  72.9
  13  42  420      75.4  24.6
  12  45      -50  27.1  72.9
  11  43  430      93.4   6.6
  15  41  450      97.5   2.5

  34  54  420      75.4  24.6
  33  52      -50  27.1  72.9
  32  55  420      75.4  24.6
  31  53  420      75.4  24.6
  35  51  420      75.4  24.6

  24  64  420      75.4  24.6
  23  62  140      53.3  46.7
  22  65  430      93.4   6.6
  21  63      -50  27.1  72.9
  25  61      -50  27.1  72.9

  74  19      -50  27.1  72.9
  73  17     -100   2.5  97.5
  72  20  420      75.4  24.6
  71  18  430      93.4   6.6
  75  16  420      75.4  24.6

  84  29  420      75.4  24.6
  83  27  140      53.3  46.7
  82  30      -50  27.1  72.9
  81  28     -100   2.5  97.5
  85  26     -100   2.5  97.5

  39  94  420      75.4  24.6
  38  92  140      53.3  46.7
  37  95  420      75.4  24.6
  36  93      -50  27.1  72.9
  40  91      -50  27.1  72.9

 104  49      -50  27.1  72.9
 103  47  420      75.4  24.6
 102  50      -50  27.1  72.9
 101  48      -50  27.1  72.9
 105  46  420      75.4  24.6

  59 114  420      75.4  24.6
  58 112     -100   2.5  97.5
  57 115  420      75.4  24.6
  56 113  420      75.4  24.6
  60 111  140      53.3  46.7

 124  69      -50  27.1  72.9
 123  67      -50  27.1  72.9
 122  70  420      75.4  24.6
 121  68      -50  27.1  72.9
 125  66  420      75.4  24.6

  79 134      -50  27.1  72.9
  78 132  500     100.0   0.0
  77 135  140      53.3  46.7
  76 133  170      59.0  41.0
  80 131      -50  27.1  72.9

 129  89      -50  27.1  72.9
 128  87      -50  27.1  72.9
 127  90      -50  27.1  72.9
 126  88      -50  27.1  72.9
 130  86      -50  27.1  72.9

 119  99      -50  27.1  72.9
 118  97  140      53.3  46.7
 117 100  420      75.4  24.6
 116  98      -50  27.1  72.9
 120  96  450      97.5   2.5

 136 109   0% 60%   0.0  60.0
 110 108      -50  27.1  72.9
 106 107      -50  27.1  72.9

ROZDANIE NR 28

W/NS      KJ10
          AK65
          K3
          AQJ2
  A2            943
  43            QJ982
  Q109          754
  1097653       84
          Q8765
          107
          AJ862
          K

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  14  44 1440      87.7  12.3
  13  42 1430      56.6  43.4
  12  45  690      29.5  70.5
  11  43 1430      56.6  43.4
  15  41 1440      87.7  12.3

  34  54 1440      87.7  12.3
  33  52  680      12.3  87.7
  32  55 1430      56.6  43.4
  31  53  680      12.3  87.7
  35  51 1440      87.7  12.3

  24  64 1430      56.6  43.4
  23  62 1440      87.7  12.3
  22  65  680      12.3  87.7
  21  63  690      29.5  70.5
  25  61  680      12.3  87.7

  74  19 1440      87.7  12.3
  73  17 1430      56.6  43.4
  72  20 1430      56.6  43.4
  71  18 1430      56.6  43.4
  75  16  680      12.3  87.7

  84  29 1430      56.6  43.4
  83  27 1430      56.6  43.4
  82  30  680      12.3  87.7
  81  28  690      29.5  70.5
  85  26 1430      56.6  43.4

  39  94 1430      56.6  43.4
  38  92  680      12.3  87.7
  37  95 1430      56.6  43.4
  36  93  680      12.3  87.7
  40  91 1430      56.6  43.4

 104  49 1430      56.6  43.4
 103  47 1430      56.6  43.4
 102  50  690      29.5  70.5
 101  48  680      12.3  87.7
 105  46 1440      87.7  12.3

  59 114 1440      87.7  12.3
 112  58 1430      56.6  43.4
  57 115 1430      56.6  43.4
  56 113 1430      56.6  43.4
  60 111 1430      56.6  43.4

 124  69  680      12.3  87.7
 123  67  680      12.3  87.7
 122  70 1440      87.7  12.3
 121  68 1430      56.6  43.4
 125  66  680      12.3  87.7

  79 134 1430      56.6  43.4
  78 132 1430      56.6  43.4
  77 135  690      29.5  70.5
  76 133 1430      56.6  43.4
  80 131  690      29.5  70.5

 129  89 1440      87.7  12.3
 128  87 1680     100.0   0.0
 127  90     -100   0.0 100.0
 126  88 1100      36.1  63.9
 130  86 1430      56.6  43.4

 119  99 1440      87.7  12.3
 118  97 1440      87.7  12.3
 117 100 1440      87.7  12.3
 116  98  690      29.5  70.5
 120  96  680      12.3  87.7

 136 109   0% 60%   0.0  60.0
 110 108  680      12.3  87.7
 106 107 1440      87.7  12.3

ROZDANIE NR 29

N/OBIE    K52
          AK97
          Q75
          QJ3
  63            AQJ9
  84            QJ53
  1043          K2
  AK9842        1065
          10874
          1062
          AJ986
          7

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15  45  500      98.3   1.7
  14  43  100      69.7  30.3
  13  41     -200  22.1  77.9
  12  44     -500   2.5  97.5
  11  42  200      90.2   9.8

  35  55     -300  10.7  89.3
  34  53     -110  36.9  63.1
  33  51  100      69.7  30.3
  32  54     -110  36.9  63.1
  31  52     -500   2.5  97.5

  25  65     -100  49.2  50.8
  24  63  200      90.2   9.8
  23  61     -300  10.7  89.3
  22  64     -200  22.1  77.9
  21  62     -200  22.1  77.9

  75  20  200      90.2   9.8
  74  18   90      62.3  37.7
  73  16  150      81.1  18.9
  72  19  100      69.7  30.3
  71  17     -100  49.2  50.8

  85  30      -90  58.2  41.8
  84  28     -500   2.5  97.5
  83  26     -200  22.1  77.9
  82  29     -200  22.1  77.9
  81  27     -200  22.1  77.9

  40  95     -100  49.2  50.8
  39  93     -110  36.9  63.1
  38  91     -100  49.2  50.8
  37  94   90      62.3  37.7
  36  92     -200  22.1  77.9

 105  50  500      98.3   1.7
 104  48     -100  49.2  50.8
 103  46  140      78.7  21.3
 102  49   90      62.3  37.7
 101  47  180      83.6  16.4

  60 115  100      69.7  30.3
  59 113     -200  22.1  77.9
  58 111  110      76.2  23.8
  57 114     -400   6.6  93.4
  56 112     -110  36.9  63.1

 125  70  150      81.1  18.9
 124  68     -110  36.9  63.1
 123  66     -100  49.2  50.8
 122  69     -300  10.7  89.3
 121  67  500      98.3   1.7

  80 135  100      69.7  30.3
  79 133  100      69.7  30.3
  78 131     -500   2.5  97.5
  77 134  200      90.2   9.8
  76 132     -200  22.1  77.9

 130  90     -300  10.7  89.3
 129  88     -130  31.2  68.8
 128  86  200      90.2   9.8
 127  89  200      90.2   9.8
 126  87      -90  58.2  41.8

 120 100     -100  49.2  50.8
 119  98     -110  36.9  63.1
 118  96     -100  49.2  50.8
 117  99     -100  49.2  50.8
 116  97  110      76.2  23.8

 136 110   0% 60%   0.0  60.0
 106 109  200      90.2   9.8
 107 108     -200  22.1  77.9

ROZDANIE NR 30

E/NIKT    102
          J2
          J1043
          AQ1095
  9             K43
  A10953        KQ74
  AK76          Q9852
  K76           J
          AQJ8765
          86
          ==
          8432

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15  45  590      83.3  16.7
  14  43     -420  29.2  70.8
  13  41     -450   7.5  92.5
  12  44  790      95.8   4.2
  11  42  790      95.8   4.2

  35  55   50      57.5  42.5
  34  53  420      76.7  23.3
  33  51     -450   7.5  92.5
  32  54  750      90.0  10.0
  31  52     -450   7.5  92.5

  25  65     -420  29.2  70.8
  24  63     -420  29.2  70.8
  23  61     -420  29.2  70.8
  22  64     -420  29.2  70.8
  21  62  300      73.3  26.7

  75  20  200      68.3  31.7
  74  18     -420  29.2  70.8
  73  16   50      57.5  42.5
  72  19   50      57.5  42.5
  71  17     -420  29.2  70.8

  85  30     -450   7.5  92.5
  84  28  480      80.8  19.2
  83  26  750      90.0  10.0
  82  29  420      76.7  23.3
  81  27     -300  43.3  56.7

  40  95  100      64.2  35.8
  39  93     -450   7.5  92.5
  38  91  140      66.7  33.3
  37  94  420      76.7  23.3
  36  92   50      57.5  42.5

 105  50     -130  45.0  55.0
 104  48     -420  29.2  70.8
 103  46     -420  29.2  70.8
 102  49   50      57.5  42.5
 101  47   50      57.5  42.5

  60 115  230      70.8  29.2
  59 113     -420  29.2  70.8
  58 111  480      80.8  19.2
  57 114     -450   7.5  92.5
  56 112  230      70.8  29.2

 125  70 1210     100.0   0.0
 124  68     -420  29.2  70.8
 123  66     -450   7.5  92.5
 122  69     -100  48.3  51.7
 121  67     -420  29.2  70.8

  80 135  790      95.8   4.2
  79 133  40% 60%  40.0  60.0
  78 131     -450   7.5  92.5
  77 134     -420  29.2  70.8
  76 132  750      90.0  10.0

 130  90     -420  29.2  70.8
 129  88     -420  29.2  70.8
 128  86  790      95.8   4.2
 127  89     -100  48.3  51.7
 126  87  650      85.0  15.0

 120 100  690      86.6  13.4
 119  98     -100  48.3  51.7
 118  96     -450   7.5  92.5
 117  99     -450   7.5  92.5
 116  97     -420  29.2  70.8

 136 110   0% 60%   0.0  60.0
 106 109  100      64.2  35.8
 107 108      -50  51.7  48.3