Wyniki ogolne


Wyniki sesja 1
Protokoly sesja 1

Wyniki sesja 2
Protokoly sesja 2

Wyniki sesja 3
Protokoly sesja 3

Wyniki sesja 4
Protokoly sesja 4


Wyniki sesja 5
Protokoly sesja 5

Stronka napisana w notatniku:) przez P.P. :P Licznik wskazuje:
58245
odwiedzin
Wyniki z innych imprez


wyn

ROZDANIE NR 11

S/NIKT    1095
          853
          1086
          AQ103
  J7            K6
  AK2           1094
  Q943          AJ752
  9754          862
          AQ8432
          QJ76
          K
          KJ

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11 111  140      17.8  82.2
  15 114  140      17.8  82.2
  14 112  420      72.9  27.1
  13 115  140      17.8  82.2
  12 113  200      50.0  50.0

 121 101  420      72.9  27.1
 125 104  200      50.0  50.0
 124 102  420      72.9  27.1
 123 105      -50   3.4  96.6
 122 103  420      72.9  27.1

  91 131  170      36.5  63.5
  95 134  420      72.9  27.1
  94 132     -150   0.0 100.0
  93 135  60% 40%  60.0  40.0
  92 133  140      17.8  82.2

 126  81  170      36.5  63.5
 130  84  420      72.9  27.1
 129  82  170      36.5  63.5
 128  85  420      72.9  27.1
 127  83  450      95.7   4.3

 116  71  420      72.9  27.1
 120  74  200      50.0  50.0
 119  72  170      36.5  63.5
 118  75  450      95.7   4.3
 117  73  170      36.5  63.5

 106  61  420      72.9  27.1
 110  64  420      72.9  27.1
 109  62  450      95.7   4.3
 108  65  140      17.8  82.2
 107  63  200      50.0  50.0

  96  51  420      72.9  27.1
 100  54  420      72.9  27.1
  99  52  420      72.9  27.1
  98  55  420      72.9  27.1
  97  53      -50   3.4  96.6

  86  41  420      72.9  27.1
  90  44  450      95.7   4.3
  89  42  170      36.5  63.5
  88  45   0% 60%   0.0  60.0
  87  43   50       6.8  93.2

  76  31  200      50.0  50.0
  80  34  200      50.0  50.0
  79  32  170      36.5  63.5
  78  35  420      72.9  27.1
  77  33  420      72.9  27.1

  66  21  420      72.9  27.1
  70  24      -50   3.4  96.6
  69  22  450      95.7   4.3
  68  25  420      72.9  27.1
  67  23  140      17.8  82.2

  16  56  450      95.7   4.3
  20  59  170      36.5  63.5
  19  57  170      36.5  63.5
  18  60  140      17.8  82.2
  17  58  140      17.8  82.2

  46  26  140      17.8  82.2
  50  29  420      72.9  27.1
  49  27  140      17.8  82.2
  48  30  140      17.8  82.2
  47  28  140      17.8  82.2

 136  36   0% 60%   0.0  60.0
  37  40  420      72.9  27.1
  38  39  170      36.5  63.5

ROZDANIE NR 12

W/NS      85
          AQ104
          KQ54
          653
  J973          1064
  9832          KJ75
  AJ932         876
  ==            AK8
          AKQ2
          6
          10
          QJ109742

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  11 111  130      45.7  54.3
  15 114  800      96.5   3.5
  14 112  870      98.2   1.8
  13 115  630      87.0  13.0
  12 113  600      80.1  19.9

 121 101  300      68.1  31.9
 125 104  150      59.5  40.5
 124 102  600      80.1  19.9
 123 105  630      87.0  13.0
 122 103     -800   0.1  99.9

  91 131  500      74.1  25.9
  95 134  630      87.0  13.0
  94 132  110      34.5  65.5
  93 135  60% 40%  60.0  40.0
  92 133  300      68.1  31.9

 126  81  500      74.1  25.9
 130  84     -100  24.2  75.8
 129  82  130      45.7  54.3
 128  85  300      68.1  31.9
 127  83     -200  13.8  86.2

 116  71  100      32.8  67.2
 120  74  710      93.1   6.9
 119  72     -200  13.8  86.2
 118  75  130      45.7  54.3
 117  73  130      45.7  54.3

 106  61  950      99.9   0.1
 110  64  130      45.7  54.3
 109  62     -300   6.9  93.1
 108  65  130      45.7  54.3
 107  63     -100  24.2  75.8

  96  51  130      45.7  54.3
 100  54     -500   2.6  97.4
  99  52     -300   6.9  93.1
  98  55     -100  24.2  75.8
  97  53  130      45.7  54.3

  86  41  130      45.7  54.3
  90  44  180      63.8  36.2
  89  42  630      87.0  13.0
  88  45   0% 60%   0.0  60.0
  87  43     -200  13.8  86.2

  76  31     -100  24.2  75.8
  80  34  130      45.7  54.3
  79  32  710      93.1   6.9
  78  35  130      45.7  54.3
  77  33  600      80.1  19.9

  66  21  710      93.1   6.9
  70  24     -200  13.8  86.2
  69  22     -200  13.8  86.2
  68  25  500      74.1  25.9
  67  23  150      59.5  40.5

  16  56     -100  24.2  75.8
  20  59   50      31.1  68.9
  19  57     -500   2.6  97.4
  18  60  35% 35%  35.0  35.0
  17  58     -100  24.2  75.8

  46  26     -100  24.2  75.8
  50  29  150      59.5  40.5
  49  27  600      80.1  19.9
  48  30  150      59.5  40.5
  47  28  300      68.1  31.9

 136  36   0% 60%   0.0  60.0
  37  40  130      45.7  54.3
  38  39     -300   6.9  93.1

ROZDANIE NR 13

N/OBIE    AJ102
          J64
          982
          853
  KQ7           9654
  87            AQ532
  AJ1065        4
  AJ4           972
          83
          K109
          KQ73
          KQ106

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  12 112  180      81.3  18.7
  11 115  300      89.8  10.2
  15 113  100      59.3  40.7
  14 111  200      84.7  15.3
  13 114     -110  22.9  77.1

 122 102  200      84.7  15.3
 121 105  120      77.1  22.9
 125 103     -110  22.9  77.1
 124 101   90      44.1  55.9
 123 104     -100  37.3  62.7

  92 132     -110  22.9  77.1
  91 135  60% 40%  60.0  40.0
  95 133   90      44.1  55.9
  94 131     -110  22.9  77.1
  93 134 1100      99.1   0.9

 127  82  120      77.1  22.9
 126  85  120      77.1  22.9
 130  83  100      59.3  40.7
 129  81     -200   5.1  94.9
 128  84     -800   0.9  99.1

 117  72     -110  22.9  77.1
 116  75  100      59.3  40.7
 120  73  100      59.3  40.7
 119  71     -500   3.4  96.6
 118  74     -110  22.9  77.1

 107  62  500      96.6   3.4
 106  65  100      59.3  40.7
 110  63  100      59.3  40.7
 109  61     -110  22.9  77.1
 108  64  100      59.3  40.7

  97  52     -800   0.9  99.1
  96  55  100      59.3  40.7
 100  53     -140   8.5  91.5
  99  51  110      72.9  27.1
  98  54 1100      99.1   0.9

  87  42  400      94.0   6.0
  86  45   90      44.1  55.9
  90  43  100      59.3  40.7
  89  41  200      84.7  15.3
  88  44   0% 60%   0.0  60.0

  77  32     -140   8.5  91.5
  76  35     -110  22.9  77.1
  80  33  120      77.1  22.9
  79  31  100      59.3  40.7
  78  34     -140   8.5  91.5

  67  22      -90  40.7  59.3
  66  25  100      59.3  40.7
  70  23     -100  37.3  62.7
  69  21     -110  22.9  77.1
  68  24     -110  22.9  77.1

  17  57     -110  22.9  77.1
  16  60  100      59.3  40.7
  20  58  100      59.3  40.7
  19  56     -100  37.3  62.7
  18  59  300      89.8  10.2

  47  27  300      89.8  10.2
  46  30  100      59.3  40.7
  50  28     -110  22.9  77.1
  49  26     -110  22.9  77.1
  48  29  400      94.0   6.0

 136  37   0% 60%   0.0  60.0
  38  36  100      59.3  40.7
  39  40     -110  22.9  77.1

ROZDANIE NR 14

E/NIKT    82
          Q3
          A109653
          Q98
  9             A543
  A108754       K62
  Q2            KJ874
  J765          10
          KQJ1076
          J9
          ==
          AK432

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  12 112  420      50.0  50.0
  11 115     -100  12.7  87.3
  15 113  420      50.0  50.0
  14 111  450      69.5  30.5
  13 114  300      39.8  60.2

 122 102  200      34.8  65.2
 121 105  420      50.0  50.0
 125 103  450      69.5  30.5
 124 101     -170   6.8  93.2
 123 104     -420   1.7  98.3

  92 132  590      87.3  12.7
  91 135  60% 40%  60.0  40.0
  95 133  450      69.5  30.5
  94 131  450      69.5  30.5
  93 134  690      94.9   5.1

 127  82  450      69.5  30.5
 126  85     -590   0.0 100.0
 130  83  100      22.1  77.9
 129  81     -100  12.7  87.3
 128  84  140      25.4  74.6

 117  72  690      94.9   5.1
 116  75  420      50.0  50.0
 120  73  880     100.0   0.0
 119  71     -170   6.8  93.2
 118  74  420      50.0  50.0

 107  62  690      94.9   5.1
 106  65  590      87.3  12.7
 110  63  450      69.5  30.5
 109  61  100      22.1  77.9
 108  64  170      29.7  70.3

  97  52  420      50.0  50.0
  96  55  420      50.0  50.0
 100  53  300      39.8  60.2
  99  51  590      87.3  12.7
  98  54  100      22.1  77.9

  87  42  450      69.5  30.5
  86  45  450      69.5  30.5
  90  43      -50  17.0  83.0
  89  41  420      50.0  50.0
  88  44   0% 60%   0.0  60.0

  77  32      -50  17.0  83.0
  76  35  450      69.5  30.5
  80  33  690      94.9   5.1
  79  31      -50  17.0  83.0
  78  34  170      29.7  70.3

  67  22  170      29.7  70.3
  66  25  450      69.5  30.5
  70  23  450      69.5  30.5
  69  21  200      34.8  65.2
  68  24  590      87.3  12.7

  17  57  450      69.5  30.5
  16  60  420      50.0  50.0
  20  58     -170   6.8  93.2
  19  56     -300   3.4  96.6
  18  59  690      94.9   5.1

  47  27  550      83.0  17.0
  46  30  420      50.0  50.0
  50  28  170      29.7  70.3
  49  26  450      69.5  30.5
  48  29  480      81.3  18.7

 136  37   0% 60%   0.0  60.0
  38  36  230      37.3  62.7
  39  40     -140  10.2  89.8

ROZDANIE NR 15

S/NS      AJ10
          Q972
          Q4
          QJ63
  K6            Q9743
  KJ843         A10
  AJ7           652
  K107          985
          852
          65
          K10983
          A42

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13 113  150      93.2   6.8
  12 111   50      53.4  46.6
  11 114  150      93.2   6.8
  15 112     -140   6.8  93.2
  14 115   50      53.4  46.6

 123 103  100      75.4  24.6
 122 101   50      53.4  46.6
 121 104  100      75.4  24.6
 125 102  100      75.4  24.6
 124 105   50      53.4  46.6

  93 133  150      93.2   6.8
  92 131     -140   6.8  93.2
  91 134  100      75.4  24.6
  95 132     -110  26.3  73.7
  94 135  60% 40%  60.0  40.0

 128  83  100      75.4  24.6
 127  81  100      75.4  24.6
 126  84     -140   6.8  93.2
 130  82  150      93.2   6.8
 129  85     -110  26.3  73.7

 118  73     -110  26.3  73.7
 117  71     -110  26.3  73.7
 116  74     -430   0.0 100.0
 120  72     -110  26.3  73.7
 119  75   50      53.4  46.6

 108  63   50      53.4  46.6
 107  61  100      75.4  24.6
 106  64  150      93.2   6.8
 110  62     -140   6.8  93.2
 109  65  150      93.2   6.8

  98  53     -110  26.3  73.7
  97  51     -120  14.4  85.6
  96  54     -110  26.3  73.7
 100  52     -120  14.4  85.6
  99  55   50      53.4  46.6

  88  43   0% 60%   0.0  60.0
  87  41     -140   6.8  93.2
  86  44     -110  26.3  73.7
  90  42      -80  40.7  59.3
  89  45   50      53.4  46.6

  78  33   50      53.4  46.6
  77  31  100      75.4  24.6
  76  34  100      75.4  24.6
  80  32      -80  40.7  59.3
  79  35   50      53.4  46.6

  68  23  150      93.2   6.8
  67  21      -80  40.7  59.3
  66  24     -110  26.3  73.7
  70  22     -100  37.3  62.7
  69  25     -140   6.8  93.2

  18  58  100      75.4  24.6
  17  56  150      93.2   6.8
  16  59  150      93.2   6.8
  20  57     -110  26.3  73.7
  19  60   90      64.4  35.6

  48  28  100      75.4  24.6
  47  26     -140   6.8  93.2
  46  29     -110  26.3  73.7
  50  27     -110  26.3  73.7
  49  30   50      53.4  46.6

 136  38   0% 60%   0.0  60.0
  39  37  100      75.4  24.6
  40  36   50      53.4  46.6

ROZDANIE NR 16

W/EW      Q7
          K
          A74
          8765432
  KJ            A1098632
  Q1087432      A
  Q105          KJ9
  K             AJ
          54
          J965
          8632
          Q109

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  13 113     -680  44.9  55.1
  12 111     -650  72.0  28.0
  11 114     -680  44.9  55.1
  15 112  100      89.8  10.2
  14 115     -680  44.9  55.1

 123 103     -680  44.9  55.1
 122 101     -680  44.9  55.1
 121 104     -680  44.9  55.1
 125 102     -690  18.7  81.3
 124 105    -1430   5.1  94.9

  93 133    -1430   5.1  94.9
  92 131     -680  44.9  55.1
  91 134    -1430   5.1  94.9
  95 132  200      97.4   2.6
  94 135  60%  0%  60.0   0.0

 128  83  200      97.4   2.6
 127  81     -690  18.7  81.3
 126  84    -1100  11.9  88.1
 130  82    -1430   5.1  94.9
 129  85     -680  44.9  55.1

 118  73     -620  80.5  19.5
 117  71  100      89.8  10.2
 116  74     -680  44.9  55.1
 120  72     -680  44.9  55.1
 119  75     -680  44.9  55.1

 108  63     -680  44.9  55.1
 107  61     -650  72.0  28.0
 106  64    -1430   5.1  94.9
 110  62     -650  72.0  28.0
 109  65     -680  44.9  55.1

  98  53  200      97.4   2.6
  97  51  100      89.8  10.2
  96  54     -680  44.9  55.1
 100  52     -690  18.7  81.3
  99  55     -680  44.9  55.1

  88  43   0% 60%   0.0  60.0
  87  41     -620  80.5  19.5
  86  44     -680  44.9  55.1
  90  42     -800  13.6  86.4
  89  45     -680  44.9  55.1

  78  33     -170  84.7  15.3
  77  31     -690  18.7  81.3
  76  34     -680  44.9  55.1
  80  32     -650  72.0  28.0
  79  35     -650  72.0  28.0

  68  23     -680  44.9  55.1
  67  21    -1430   5.1  94.9
  66  24  100      89.8  10.2
  70  22     -680  44.9  55.1
  69  25     -650  72.0  28.0

  18  58     -620  80.5  19.5
  17  56     -690  18.7  81.3
  16  59     -680  44.9  55.1
  20  57     -680  44.9  55.1
  19  60     -680  44.9  55.1

  48  28     -680  44.9  55.1
  47  26    -1430   5.1  94.9
  46  29     -680  44.9  55.1
  50  27  100      89.8  10.2
  49  30     -620  80.5  19.5

 136  38   0% 60%   0.0  60.0
  39  37  200      97.4   2.6
  40  36     -680  44.9  55.1

ROZDANIE NR 17

N/NIKT    6
          7532
          AJ2
          K10972
  QJ1054        K87
  A             KJ1096
  KQ1083        976
  84            Q6
          A932
          Q84
          54
          AJ53

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  14 114  100      74.1  25.9
  13 112     -470   2.6  97.4
  12 115   50      50.0  50.0
  11 113  100      74.1  25.9
  15 111   50      50.0  50.0

 124 104  100      74.1  25.9
 123 102   50      50.0  50.0
 122 105  100      74.1  25.9
 121 103     -110  28.5  71.5
 125 101  100      74.1  25.9

  94 134     -140  19.9  80.1
  93 132  570      99.9   0.1
  92 135  60% 40%  60.0  40.0
  91 133   50      50.0  50.0
  95 131     -100  33.6  66.4

 129  84     -110  28.5  71.5
 128  82  500      93.1   6.9
 127  85  100      74.1  25.9
 126  83  100      74.1  25.9
 130  81   50      50.0  50.0

 119  74     -140  19.9  80.1
 118  72     -420   5.2  94.8
 117  75  300      89.6  10.4
 116  73     -140  19.9  80.1
 120  71   50      50.0  50.0

 109  64     -170  10.4  89.6
 108  62     -470   2.6  97.4
 107  65     -110  28.5  71.5
 106  63   50      50.0  50.0
 110  61   90      63.8  36.2

  99  54     -140  19.9  80.1
  98  52  130      85.3  14.7
  97  55  100      74.1  25.9
  96  53   50      50.0  50.0
 100  51  150      87.9  12.1

  89  44  60% 40%  60.0  40.0
  88  42   0% 60%   0.0  60.0
  87  45  130      85.3  14.7
  86  43  500      93.1   6.9
  90  41   50      50.0  50.0

  79  34     -100  33.6  66.4
  78  32   50      50.0  50.0
  77  35  500      93.1   6.9
  76  33     -170  10.4  89.6
  80  31      -50  36.2  63.8

  69  24     -140  19.9  80.1
  68  22     -140  19.9  80.1
  67  25     -110  28.5  71.5
  66  23  510      97.4   2.6
  70  21  100      74.1  25.9

  19  59   50      50.0  50.0
  18  57  100      74.1  25.9
  17  60     -150  13.8  86.2
  16  58   50      50.0  50.0
  20  56   50      50.0  50.0

  49  29  100      74.1  25.9
  48  27   50      50.0  50.0
  47  30     -530   0.1  99.9
  46  28     -200   6.9  93.1
  50  26  510      97.4   2.6

 136  39   0% 60%   0.0  60.0
  40  38     -170  10.4  89.6
  36  37   50      50.0  50.0

ROZDANIE NR 18

E/NS      8764
          6
          AJ10
          AQ652
  KJ2           AQ103
  AKJ83         742
  K863          Q2
  9             KJ107
          95
          Q1095
          9754
          843

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  14 114     -420  58.6  41.4
  13 112     -420  58.6  41.4
  12 115     -420  58.6  41.4
  11 113     -420  58.6  41.4
  15 111     -430  31.1  68.9

 124 104   50      93.9   6.1
 123 102    -1400   4.4  95.6
 122 105     -420  58.6  41.4
 121 103     -430  31.1  68.9
 125 101     -430  31.1  68.9

  94 134     -420  58.6  41.4
  93 132     -800  17.3  82.7
  92 135  60% 40%  60.0  40.0
  91 133     -400  82.7  17.3
  95 131     -420  58.6  41.4

 129  84    -1100  11.3  88.8
 128  82     -420  58.6  41.4
 127  85   50      93.9   6.1
 126  83     -420  58.6  41.4
 130  81     -420  58.6  41.4

 119  74    -1100  11.3  88.8
 118  72    -1400   4.4  95.6
 117  75     -420  58.6  41.4
 116  73     -420  58.6  41.4
 120  71   50      93.9   6.1

 109  64     -420  58.6  41.4
 108  62     -420  58.6  41.4
 107  65     -140  87.9  12.1
 106  63     -420  58.6  41.4
 110  61    -1400   4.4  95.6

  99  54     -800  17.3  82.7
  98  52     -430  31.1  68.9
  97  55    -1400   4.4  95.6
  96  53     -800  17.3  82.7
 100  51     -400  82.7  17.3

  89  44     -420  58.6  41.4
  88  42   0% 60%   0.0  60.0
  87  45   50      93.9   6.1
  86  43   50      93.9   6.1
  90  41    -1400   4.4  95.6

  79  34     -430  31.1  68.9
  78  32  100      99.9   0.1
  77  35     -800  17.3  82.7
  76  33     -590  22.4  77.6
  80  31     -430  31.1  68.9

  69  24     -420  58.6  41.4
  68  22     -420  58.6  41.4
  67  25     -420  58.6  41.4
  66  23     -420  58.6  41.4
  70  21     -800  17.3  82.7

  19  59     -360  86.2  13.8
  18  57     -420  58.6  41.4
  17  60  60% 40%  60.0  40.0
  16  58     -430  31.1  68.9
  20  56     -400  82.7  17.3

  49  29     -420  58.6  41.4
  48  27     -420  58.6  41.4
  47  30    -1400   4.4  95.6
  46  28     -420  58.6  41.4
  50  26     -460  24.2  75.8

 136  39   0% 60%   0.0  60.0
  40  38   50      93.9   6.1
  36  37     -420  58.6  41.4

ROZDANIE NR 19

S/EW      1063
          KQ10876
          1096
          Q
  AKJ954        Q7
  4             J52
  K74           A832
  987           6532
          82
          A93
          QJ5
          AKJ104

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15 115  450      78.8  21.2
  14 113  450      78.8  21.2
  13 111  140      36.5  63.5
  12 114      -50  14.4  85.6
  11 112      -50  14.4  85.6

 125 105  140      36.5  63.5
 124 103      -50  14.4  85.6
 123 101  140      36.5  63.5
 122 104  450      78.8  21.2
 121 102  450      78.8  21.2

  95 135  60% 40%  60.0  40.0
  94 133  450      78.8  21.2
  93 131  450      78.8  21.2
  92 134  200      53.4  46.6
  91 132      -50  14.4  85.6

 130  85  450      78.8  21.2
 129  83  450      78.8  21.2
 128  81  200      53.4  46.6
 127  84      -50  14.4  85.6
 126  82  450      78.8  21.2

 120  75      -50  14.4  85.6
 119  73  140      36.5  63.5
 118  71      -50  14.4  85.6
 117  74  140      36.5  63.5
 116  72  140      36.5  63.5

 110  65  450      78.8  21.2
 109  63      -50  14.4  85.6
 108  61  140      36.5  63.5
 107  64  450      78.8  21.2
 106  62  200      53.4  46.6

 100  55      -50  14.4  85.6
  99  53  200      53.4  46.6
  98  51  450      78.8  21.2
  97  54      -50  14.4  85.6
  96  52      -50  14.4  85.6

  90  45  140      36.5  63.5
  89  43  200      53.4  46.6
  88  41   0% 60%   0.0  60.0
  87  44  450      78.8  21.2
  86  42  450      78.8  21.2

  80  35  140      36.5  63.5
  79  33  450      78.8  21.2
  78  31  200      53.4  46.6
  77  34  450      78.8  21.2
  76  32  500      98.3   1.7

  70  25     -100   0.9  99.1
  69  23  450      78.8  21.2
  68  21      -50  14.4  85.6
  67  24      -50  14.4  85.6
  66  22  450      78.8  21.2

  20  60  450      78.8  21.2
  19  58  140      36.5  63.5
  18  56  450      78.8  21.2
  17  59  450      78.8  21.2
  16  57      -50  14.4  85.6

  50  30     -100   0.9  99.1
  49  28  650     100.0   0.0
  48  26  200      53.4  46.6
  47  29  200      53.4  46.6
  46  27  140      36.5  63.5

 136  40   0% 60%   0.0  60.0
  36  39  140      36.5  63.5
  37  38  450      78.8  21.2

ROZDANIE NR 20

W/OBIE    10765
          A76532
          108
          2
  AJ8           KQ4
  9             KQJ8
  QJ9654        K
  KJ10          AQ853
          932
          104
          A732
          9764

            ZAPIS       %
  NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------
  15 115     -690  30.5  69.5
  14 113     -660  51.7  48.3
  13 111  100      82.2  17.8
  12 114     -660  51.7  48.3
  11 112     -210  64.4  35.6

 125 105     -170  66.1  33.9
 124 103    -1440   8.5  91.5
 123 101     -690  30.5  69.5
 122 104     -690  30.5  69.5
 121 102    -1440   8.5  91.5

  95 135  60% 40%  60.0  40.0
  94 133     -660  51.7  48.3
  93 131  100      82.2  17.8
  92 134    -1440   8.5  91.5
  91 132    -1440   8.5  91.5

 130  85  100      82.2  17.8
 129  83  500     100.0   0.0
 128  81  100      82.2  17.8
 127  84  100      82.2  17.8
 126  82  100      82.2  17.8

 120  75    -1100  19.5  80.5
 119  73     -660  51.7  48.3
 118  71     -690  30.5  69.5
 117  74  100      82.2  17.8
 116  72    -1440   8.5  91.5

 110  65     -690  30.5  69.5
 109  63     -660  51.7  48.3
 108  61     -690  30.5  69.5
 107  64     -660  51.7  48.3
 106  62  100      82.2  17.8

 100  55     -690  30.5  69.5
  99  53    -1440   8.5  91.5
  98  51  100      82.2  17.8
  97  54  100      82.2  17.8
  96  52     -660  51.7  48.3

  90  45     -660  51.7  48.3
  89  43  100      82.2  17.8
  88  41   0% 60%   0.0  60.0
  87  44     -690  30.5  69.5
  86  42     -690  30.5  69.5

  80  35  100      82.2  17.8
  79  33    -1440   8.5  91.5
  78  31  300      98.3   1.7
  77  34     -140  67.8  32.2
  76  32    -1440   8.5  91.5

  70  25    -1440   8.5  91.5
  69  23     -660  51.7  48.3
  68  21     -660  51.7  48.3
  67  24    -1100  19.5  80.5
  66  22  100      82.2  17.8

  20  60  100      82.2  17.8
  19  58  100      82.2  17.8
  18  56     -660  51.7  48.3
  17  59     -690  30.5  69.5
  16  57     -690  30.5  69.5

  50  30    -1440   8.5  91.5
  49  28  200      96.6   3.4
  48  26  100      82.2  17.8
  47  29     -660  51.7  48.3
  46  27     -660  51.7  48.3

 136  40   0% 60%   0.0  60.0
  36  39    -1440   8.5  91.5
  37  38     -660  51.7  48.3