Historia pary nr 24
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Maja Pieper -Patryk Berhorst 1 EW-1100 1.8
2 EW -130 3.4
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 3 NS -140 21.4
4 NS +120 27.5
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 5 NS -120 34.4
6 NS -110 29.3
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 7 NS -400 24.1
8 NS +110 73.1
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 9 NS +110 62.0
10 NS -180 22.4
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 11 NS +230 5.1
12 NS -450 32.7
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 13 NS +140 10.7
14 NS -170 50.0
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 15 NS +110 94.8
16 NS +300 93.1
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 17 NS -50 25.8
18 NS +110 34.4
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 19 EW +110 55.1
20 EW -210 50.0
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 21 EW -650 0.0
22 EW -140 3.4

Wynik 34.3
+/- 0.0
Razem 34.3