Historia pary nr 25
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 1 EW-1100 1.8
2 EW -150 0.0
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 3 EW -800 0.0
4 EW -660 20.6
Maja Pieper -Patryk Berhorst 5 NS +50 62.0
6 NS +130 77.5
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 7 NS -130 48.2
8 NS -50 35.7
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 9 NS -50 29.3
10 NS -110 56.9
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 11 NS +480 34.4
12 NS -1700 3.4
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 13 NS +600 39.2
14 NS -590 0.0
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 15 NS +110 94.8
16 NS +100 63.7
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 17 NS -100 3.4
18 NS -500 0.0
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 19 NS +460 100.0
20 NS -200 5.1
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 21 EW +200 82.7
22 EW +170 62.0

Wynik 37.3
+/- 0.0
Razem 37.3