Historia pary nr 27
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 1 NS -100 7.1
2 NS -480 15.5
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 3 EW +140 78.5
4 EW +100 87.9
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 5 EW +200 79.3
6 EW +50 53.4
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 7 EW +1400100.0
8 EW +100 80.3
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 9 NS -50 29.3
10 NS -600 13.7
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 11 NS +200 0.0
12 NS -450 32.7
Maja Pieper -Patryk Berhorst 13 NS 40/60 40.0
14 NS -420 22.4
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 15 NS -200 18.9
16 NS -380 17.2
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 17 NS +400 79.3
18 NS +630 79.3
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 19 NS +200 89.6
20 NS -100 22.4
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 21 NS -200 17.2
22 NS -620 17.2

Wynik 44.6
+/- 0.0
Razem 44.6