Historia pary nr 28
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 1 NS +400 85.6
2 NS -230 50.0
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 3 NS -110 28.6
4 NS +600 51.7
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 5 EW -50 37.9
6 EW +140 84.4
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 7 EW +120 41.3
8 EW +90 73.1
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 9 EW -110 37.9
10 EW -100 18.9
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 11 NS +510 62.0
12 NS -490 10.3
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 13 NS +680 62.4
14 NS -500 3.4
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 15 NS -150 37.9
16 NS -620 5.1
Maja Pieper -Patryk Berhorst 17 NS -50 25.8
18 NS -200 6.9
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 19 NS -140 27.5
20 NS -200 5.1
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 21 NS +620 86.2
22 NS -50 81.0

Wynik 42.0
+/- 0.0
Razem 42.0