Historia pary nr 29
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 1 NS +120 66.0
2 NS -170 87.9
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 3 NS -100 39.2
4 NS +660 79.3
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 5 NS -300 8.6
6 NS +100 62.0
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 7 EW +120 41.3
8 EW -100 37.5
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 9 EW -90 58.6
10 EW -100 18.9
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 11 EW -460 79.3
12 EW +420 46.5
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 13 NS +240 32.1
14 NS -100 72.4
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 15 NS +100 84.4
16 NS +100 63.7
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 17 NS -50 25.8
18 NS -100 18.9
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 19 NS -170 6.9
20 NS -100 22.4
Maja Pieper -Patryk Berhorst 21 NS -300 3.4
22 NS -630 8.6

Wynik 43.8
+/- 0.0
Razem 43.8