Historia pary nr 30
Dominik Baranowski -Michał Sadowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 1 NS -800 0.0
2 NS -980 0.0
Maja Pieper -Patryk Berhorst 3 NS -170 8.9
4 NS +110 24.1
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 5 NS -110 39.6
6 NS -100 37.9
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 7 NS -170 37.9
8 NS średnia 50.0
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 9 EW -200 10.3
10 EW +140 63.7
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 11 EW -510 37.9
12 EW +170 20.6
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 13 EW -720 7.1
14 EW -90 3.4
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 15 NS -170 34.4
16 NS +300 93.1
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 17 NS +130 53.4
18 NS +110 34.4
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 19 NS -620 0.0
20 NS +200 43.1
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 21 NS -200 17.2
22 NS -150 48.2

Wynik 30.2
+/- 0.0
Razem 30.2