Historia pary nr 31
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 1 NS +800 92.8
2 NS -230 50.0
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 3 NS -100 39.2
4 NS +630 62.0
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 5 NS -130 31.0
6 NS -110 29.3
Maja Pieper -Patryk Berhorst 7 NS -110 74.1
8 NS +530 99.9
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 9 NS +120 72.4
10 NS +100 81.0
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 11 EW -520 24.1
12 EW +450 67.2
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 13 EW -240 67.8
14 EW +450 87.9
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 15 EW +180 70.6
16 EW -200 18.9
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 17 NS +400 79.3
18 NS +600 60.3
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 19 NS -140 27.5
20 NS +600 62.0
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 21 NS -200 17.2
22 NS +100 89.6

Wynik 59.3
+/- 0.0
Razem 59.3