Historia pary nr 32
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 1 NS -80 14.3
2 NS +100 93.1
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 3 NS +140 83.9
4 NS +630 62.0
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 5 NS +50 62.0
6 NS -110 29.3
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 7 NS -110 74.1
8 NS -110 14.3
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 9 NS +100 48.2
10 NS -660 1.7
Maja Pieper -Patryk Berhorst 11 NS +510 62.0
12 NS +50 98.2
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 13 EW -230 74.9
14 EW +170 50.0
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 15 EW +180 70.6
16 EW +720100.0
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 17 EW -400 20.6
18 EW +100 81.0
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 19 NS +100 67.2
20 NS +660 89.6
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 21 NS +170 62.0
22 NS -630 8.6

Wynik 57.6
+/- 0.0
Razem 57.6