Historia pary nr 33
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 1 NS +130 71.4
2 NS -450 29.3
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 3 NS -100 39.2
4 NS +660 79.3
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 5 NS -100 46.5
6 NS -50 46.5
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 7 NS -120 58.6
8 NS +170 85.6
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 9 NS +150 84.4
10 NS -110 56.9
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 11 NS +510 62.0
12 NS -170 79.3
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 13 NS +680 62.4
14 NS -480 6.9
Maja Pieper -Patryk Berhorst 15 EW +420 98.2
16 EW +50 53.4
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 17 EW -100 55.1
18 EW -110 65.5
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 19 EW -100 32.7
20 EW +200 94.8
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 21 NS -200 17.2
22 NS -130 65.5

Wynik 58.7
+/- 0.0
Razem 58.7