Historia pary nr 34
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 1 EW -90 64.2
2 EW +200 27.5
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 3 EW +100 60.7
4 EW -660 20.6
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 5 EW +120 65.5
6 EW +110 70.6
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 7 EW +170 62.0
8 EW średnia 50.0
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 9 EW +50 70.6
10 EW +110 43.1
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 11 NS +520 75.8
12 NS -450 32.7
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 13 EW -630 53.5
14 EW +170 50.0
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 15 NS -180 29.3
16 NS -720 0.0
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 17 EW -400 20.6
18 EW -630 20.6
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 19 NS +100 67.2
20 NS -200 5.1
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 21 EW -620 13.7
22 EW +50 18.9

Wynik 41.9
+/- 0.0
Razem 41.9