Historia pary nr 35
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 1 EW -120 33.9
2 EW +170 12.0
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 3 EW +140 78.5
4 EW -120 72.4
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 5 EW +110 60.3
6 EW +100 62.0
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 7 EW +130 51.7
8 EW +50 64.2
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 9 EW -120 27.5
10 EW -100 18.9
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 11 EW-1010 12.0
12 EW -50 1.7
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 13 NS +230 25.0
14 NS -170 50.0
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 15 EW +200 81.0
16 EW +380 82.7
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 17 NS +100 44.8
18 NS +110 34.4
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 19 EW +140 72.4
20 EW +200 94.8
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 21 NS -100 44.8
22 NS -600 25.8

Wynik 47.8
+/- 0.0
Razem 47.8