Historia pary nr 36
Maja Pieper -Patryk Berhorst

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 1 NS+1100 98.1
2 NS +130 96.5
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 3 EW +170 91.0
4 EW -110 75.8
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 5 EW -50 37.9
6 EW -130 22.4
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 7 EW +110 25.8
8 EW -530 0.0
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 9 EW +150 96.5
10 EW +600 86.2
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 11 EW -510 37.9
12 EW -50 1.7
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 13 EW 40/60 60.0
14 EW +420 77.5
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 15 NS -420 1.7
16 NS -50 46.5
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 17 EW +50 74.1
18 EW +200 93.1
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 19 NS +200 89.6
20 NS +400 55.1
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 21 EW +300 96.5
22 EW +630 91.3

Wynik 61.6
+/- -2.1
Razem 59.4