Historia pary nr 37
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 1 EW +800 99.9
2 EW +980100.0
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 3 NS +800 99.9
4 NS +660 79.3
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 5 EW +130 68.9
6 EW +110 70.6
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 7 EW +630 86.2
8 EW -250 5.4
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 9 EW -100 51.7
10 EW +660 98.2
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 11 EW -200 100.0
12 EW +450 67.2
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 13 EW -680 37.5
14 EW +480 93.1
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 15 EW +150 62.0
16 EW +620 94.8
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 17 NS +430 96.5
18 NS +630 79.3
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 19 EW +170 93.1
20 EW +100 77.5
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 21 NS +650 100.0
22 NS +140 96.5

Wynik 79.9
+/- 0.0
Razem 79.9