Historia pary nr 38
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 1 NS+1100 98.1
2 NS +150 100.0
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 3 EW +100 60.7
4 EW -630 37.9
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 5 NS +300 93.1
6 NS -110 29.3
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 7 EW +110 25.8
8 EW +110 85.6
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 9 EW +50 70.6
10 EW +600 86.2
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 11 EW -510 37.9
12 EW +170 20.6
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 13 EW -680 37.5
14 EW +500 96.5
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 15 EW +200 81.0
16 EW +600 87.9
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 17 EW +50 74.1
18 EW +100 81.0
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 19 NS -110 44.8
20 NS +210 50.0
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 21 EW +200 82.7
22 EW +150 51.7

Wynik 65.1
+/- 0.0
Razem 65.1