Historia pary nr 39
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 1 EW -800 7.1
2 EW +230 50.0
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 3 NS 4 pasy 66.0
4 NS -100 12.0
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 5 EW -50 37.9
6 EW +110 70.6
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 7 NS -1400 0.0
8 NS -100 19.6
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 9 EW -150 15.5
10 EW +110 43.1
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 11 EW -510 37.9
12 EW +490 89.6
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 13 EW -150 82.1
14 EW -50 13.7
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 15 EW -100 15.5
16 EW -100 36.2
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 17 EW +50 74.1
18 EW -110 65.5
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 19 EW +620100.0
20 EW -200 56.9
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 21 NS -200 17.2
22 NS -170 37.9

Wynik 43.1
+/- 0.0
Razem 43.1