Historia pary nr 41
Joanna Gładka -Martyna Pałasz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 1 EW +80 85.6
2 EW -100 6.9
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 3 NS -140 21.4
4 NS -100 12.0
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 5 EW +100 53.4
6 EW +50 53.4
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 7 NS -120 58.6
8 NS -90 26.8
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 9 EW +50 70.6
10 EW -100 18.9
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 11 NS +460 20.6
12 NS -420 53.4
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 13 EW -140 89.2
14 EW +170 50.0
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 15 EW +170 65.5
16 EW -300 6.9
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 17 EW +100 96.5
18 EW +500100.0
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 19 EW +140 72.4
20 EW -600 37.9
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 21 EW -200 29.3
22 EW +130 34.4

Wynik 48.3
+/- 0.0
Razem 48.3