Historia pary nr 43
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 1 EW -130 28.6
2 EW +450 70.6
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 3 EW +110 71.4
4 EW -600 48.2
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 5 EW -500 3.4
6 EW +50 53.4
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 7 NS -120 58.6
8 NS +100 62.4
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 9 EW -110 37.9
10 EW +180 77.5
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 11 NS +510 62.0
12 NS -170 79.3
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 13 EW -600 60.7
14 EW +590100.0
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 15 NS -180 29.3
16 NS +200 81.0
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 17 EW -150 37.9
18 EW -620 31.0
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 19 EW -100 32.7
20 EW -660 10.3
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 21 EW +200 82.7
22 EW +620 82.7

Wynik 54.6
+/- 0.0
Razem 54.6