Historia pary nr 44
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 1 EW -400 14.3
2 EW +230 50.0
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 3 EW +50 42.8
4 EW -180 55.1
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 5 EW +300 91.3
6 EW -100 37.9
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 7 EW +400 75.8
8 EW -110 26.8
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 9 NS +200 89.6
10 NS -140 36.2
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 11 EW -480 65.5
12 EW +1700 96.5
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 13 NS +240 32.1
14 NS -450 12.0
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 15 EW +140 56.9
16 EW -140 24.1
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 17 NS +400 79.3
18 NS -100 18.9
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 19 EW -200 10.3
20 EW +100 77.5
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 21 EW +200 82.7
22 EW +130 34.4

Wynik 50.5
+/- 0.0
Razem 50.5