Historia pary nr 52
Bartosz Cybula -Rafał Śliwiński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paweł Zawadzki -Maciej Dmowski 1 EW 60/50 50.0
2 NS -200 72.4
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 3 EW -140 16.1
4 EW -660 20.6
Michał Płaska -Patryk Ryś 5 NS -100 46.5
6 NS -140 15.5
Aleksandra Smolińska -Joanna Guzek 7 EW -130 13.7
8 EW -50 51.7
Albert Sławiński -Adam Pindur 9 EW +150 96.5
10 EW +660 98.2
Jan Grzechnik -Aleksander Farmus 11 EW -480 65.5
12 EW +420 46.5
Mateusz Wojciechowski-Jędrzej Biedny 13 NS +150 17.9
14 NS -170 50.0
Joanna Kaczmarek -Natalia Rajczyk 15 NS +110 94.8
16 NS +300 93.1
Bartłomiej Cynapold -Marcin Feliniak 17 NS -50 25.8
18 NS +630 79.3
Klaudia Krawczyk -Magdalena Ścierska 19 EW +110 55.1
20 EW +100 77.5
Michał Białkowski -Sebastian Haltaler 21 NS +620 86.2
22 NS -210 34.4

Wynik 54.9
+/- 0.4
Razem 55.3