Historia pary nr 13
Arkadiusz Majcher -Wojciech Kaźmierczak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 1 NS +110 84.4
2 NS +650 94.8
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 3 NS +450 75.8
4 NS +500 94.8
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 5 EW +460 77.5
6 EW +140 74.1
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 7 EW -180 46.5
8 EW +400 84.4
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 9 EW +100 79.3
10 EW +660 93.1
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 11 NS +500 98.0
12 NS +50 86.2
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 13 NS +120 65.5
14 NS -50 58.6
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 15 NS -600 0.0
16 NS +200 79.3
Maja Pieper -Patryk Berhorst 17 NS -400 43.1
18 NS +500 100.0
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 19 NS +480 96.5
20 NS +140 70.6
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 21 NS +600 48.2
22 NS +170 63.7

Wynik 73.4
+/- 0.0
Razem 73.4