Historia pary nr 14
Katarzyna Osior -Patrycja Kurys

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 1 NS +50 53.4
2 NS +130 72.4
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 3 NS +450 75.8
4 NS +100 60.3
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 5 NS -480 10.3
6 NS -150 12.0
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 7 EW -170 56.9
8 EW -100 12.0
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 9 EW -430 0.0
10 EW -100 20.6
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 11 EW +90 70.3
12 EW +150 53.4
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 13 NS +140 81.0
14 NS -50 58.6
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 15 NS -110 51.7
16 NS +150 67.2
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 17 NS -420 36.2
18 NS +50 24.1
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 19 NS +140 22.4
20 NS -110 25.8
Maja Pieper -Patryk Berhorst 21 NS +620 58.6
22 NS +130 43.1

Wynik 43.9
+/- 0.0
Razem 43.9