Historia pary nr 15
Bartosz Pędziński -Damian Moryson

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 1 NS +50 53.4
2 NS -420 8.6
Maja Pieper -Patryk Berhorst 3 NS +450 75.8
4 NS -110 36.2
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 5 NS -200 84.4
6 NS +140 93.1
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 7 NS -100 15.5
8 NS +100 87.9
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 9 EW +100 79.3
10 EW +500 58.6
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 11 EW +510 99.8
12 EW +400 68.9
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 13 EW -90 58.6
14 EW +110 67.2
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 15 NS -110 51.7
16 NS +130 53.4
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 17 NS -190 55.1
18 NS +50 24.1
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 19 NS +450 82.7
20 NS +300 91.3
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 21 NS -100 13.7
22 NS +100 18.9

Wynik 58.1
+/- 0.0
Razem 58.1