Historia pary nr 16
Maciej Markiewicz -Adam Bogdan

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 1 NS 4 pasy 41.3
2 NS +150 81.0
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 3 NS +450 75.8
4 NS -620 3.4
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 5 NS -1700 0.0
6 NS -680 0.0
Maja Pieper -Patryk Berhorst 7 NS -100 15.5
8 NS +50 63.7
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 9 NS -100 20.6
10 NS -200 51.7
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 11 EW średnia 50.0
12 EW +130 34.4
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 13 EW -140 18.9
14 EW +110 67.2
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 15 EW -50 15.5
16 EW -150 32.7
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 17 NS -520 17.2
18 NS +150 70.6
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 19 NS -50 6.9
20 NS +100 56.9
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 21 NS +200 41.3
22 NS +130 43.1

Wynik 36.7
+/- 0.0
Razem 36.7