Historia pary nr 18
Grzegorz Witkowski -Kamil Kozieł

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 1 NS +50 53.4
2 NS -420 8.6
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 3 NS +110 15.5
4 NS -100 44.8
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 5 NS +100 96.5
6 NS -110 48.2
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 7 NS +140 31.0
8 NS +100 87.9
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 9 NS -100 20.6
10 NS -140 62.0
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 11 NS -100 20.4
12 NS -420 20.6
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 13 NS +90 41.3
14 NS -130 24.1
Maja Pieper -Patryk Berhorst 15 EW +150 75.8
16 EW -430 8.6
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 17 EW +140 32.7
18 EW +200 93.1
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 19 EW -140 77.5
20 EW +120 86.2
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 21 NS -100 13.7
22 NS +430 89.6

Wynik 47.8
+/- 0.0
Razem 47.8