Historia pary nr 19
Bartłomiej Śniadecki -Maciej Roguś

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 1 NS +100 70.6
2 NS +50 43.1
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 3 NS +480 100.0
4 NS +200 84.4
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 5 NS -450 41.3
6 NS -50 70.6
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 7 NS +680 84.4
8 NS +50 63.7
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 9 NS -50 50.0
10 NS +200 94.8
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 11 NS -50 42.6
12 NS +50 86.2
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 13 NS +600 98.2
14 NS +120 87.9
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 15 NS -110 51.7
16 NS -50 15.5
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 17 EW +480 77.5
18 EW -150 29.3
Maja Pieper -Patryk Berhorst 19 EW -200 55.1
20 EW -110 34.4
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 21 EW +200 96.5
22 EW -150 43.1

Wynik 64.6
+/- 0.0
Razem 64.6