Historia pary nr 20
Justyn Sławiński -Mariusz Sondaj

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Maja Pieper -Patryk Berhorst 1 EW -110 15.5
2 EW +140 68.9
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 3 NS -150 3.4
4 NS -100 44.8
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 5 NS -200 84.4
6 NS -130 39.6
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 7 NS +170 43.1
8 NS -110 46.5
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 9 NS +110 67.2
10 NS -730 0.0
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 11 NS +140 74.0
12 NS -400 31.0
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 13 NS +110 53.4
14 NS +150 93.1
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 15 NS -300 17.2
16 NS -50 15.5
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 17 NS -400 43.1
18 NS +150 70.6
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 19 EW -170 63.7
20 EW +80 55.1
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 21 EW -660 6.9
22 EW -460 5.1

Wynik 42.8
+/- 0.0
Razem 42.8