Historia pary nr 21
Piotr Dratwiński -Przemysław Pałys

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 1 EW -100 29.3
2 EW -650 5.1
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 3 EW -450 24.1
4 EW -110 27.5
Maja Pieper -Patryk Berhorst 5 NS -460 22.4
6 NS -130 39.6
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 7 NS +200 62.0
8 NS -130 39.6
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 9 NS -50 50.0
10 NS +100 79.3
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 11 NS +140 74.0
12 NS -400 31.0
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 13 NS -100 18.9
14 NS +100 79.3
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 15 NS -150 24.1
16 NS -50 15.5
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 17 NS -190 55.1
18 NS +200 87.9
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 19 NS +140 22.4
20 NS +300 91.3
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 21 EW -650 20.6
22 EW -200 25.8

Wynik 42.0
+/- 0.0
Razem 42.0