Historia pary nr 22
Piotr Olechowski -Piotr Surówka

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paulina Klekot -Klaudia Domżał 1 EW +120 82.7
2 EW -100 37.9
Barbara Polichnowska -Aleksandra Stachowiak 3 EW -140 72.4
4 EW +500 91.3
Michał Klukowski -Piotr Marcinowski 5 EW +450 58.6
6 EW -110 13.7
Paweł Dąbkowski -Andrzej Terszak 7 NS +790 93.1
8 NS +50 63.7
Maja Pieper -Patryk Berhorst 9 NS -50 50.0
10 NS -650 22.4
Bartosz Racinowski -Wiktor Zagórski 11 NS -100 20.4
12 NS +50 86.2
Paweł Kotarbiński -Marcin Chajewski 13 NS +150 87.9
14 NS -110 32.7
Daria Ścibisz -Anna Łukaszuk 15 NS -90 72.4
16 NS -50 15.5
Paulina Pięciak -Dominika Stróżewska 17 NS +150 100.0
18 NS -800 0.0
Dominik Sala -Mateusz Zieliński 19 NS +200 44.8
20 NS +140 70.6
Joanna Gładka -Martyna Pałasz 21 NS -100 13.7
22 NS +420 86.2

Wynik 55.3
+/- 0.0
Razem 55.3