Historia pary nr 23
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 1 EW +100 75.8
2 EW -650 5.1
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 3 NS +170 39.6
4 NS -500 8.6
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 5 EW +420 31.0
6 EW -200 1.7
Michał Białkowski -Sebastian Haltaler 7 EW -110 75.8
8 EW +140 70.6
Korneliusz Ligenza -Marcin Kubasiak 9 EW +50 50.0
10 EW +110 34.4
Mateusz Wojciechowski-Jędrzej Biedny 11 NS +110 62.9
12 NS -110 75.8
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 13 NS +120 65.5
14 NS +120 87.9
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 15 NS -150 24.1
16 NS +110 37.9
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 17 EW -50 15.5
18 EW -200 12.0
Aleksandra Smolińska -Joanna Guzek 19 NS +420 62.0
20 NS -200 6.9
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 21 EW -170 70.6
22 EW -200 25.8

Wynik 42.7
+/- 0.0
Razem 42.7