Historia pary nr 24
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 1 EW +150 87.9
2 EW +530100.0
Aleksandra Smolińska -Joanna Guzek 3 NS +130 20.6
4 NS +100 60.3
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 5 EW +180 10.3
6 EW +140 74.1
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 7 EW -650 24.1
8 EW +50 48.2
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 9 NS -150 3.4
10 NS -620 37.9
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 11 EW -400 14.9
12 EW -100 3.4
Michał Białkowski -Sebastian Haltaler 13 EW -130 24.1
14 EW +150 84.4
Korneliusz Ligenza -Marcin Kubasiak 15 EW -110 6.9
16 EW +50 84.4
Mateusz Wojciechowski-Jędrzej Biedny 17 NS -190 55.1
18 NS -110 13.7
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 19 NS +140 22.4
20 NS +100 56.9
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 21 EW -650 20.6
22 NS +100 18.9

Wynik 39.7
+/- 0.0
Razem 39.7