Historia pary nr 26
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 1 EW +100 75.8
2 EW -50 56.9
Michał Białkowski -Sebastian Haltaler 3 EW +300100.0
4 EW -100 39.6
Korneliusz Ligenza -Marcin Kubasiak 5 EW +450 58.6
6 EW +100 41.3
Mateusz Wojciechowski-Jędrzej Biedny 7 NS +200 62.0
8 NS -140 29.3
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 9 NS -100 20.6
10 NS -200 51.7
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 11 NS -100 20.4
12 NS -140 53.4
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 13 EW +100 81.0
14 EW +50 41.3
Aleksandra Smolińska -Joanna Guzek 15 NS -130 31.0
16 NS +130 53.4
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 17 EW +420 63.7
18 EW -150 29.3
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 19 EW -450 17.2
20 EW +100 60.3
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 21 NS +170 29.3
22 NS +200 74.1

Wynik 49.6
+/- -0.2
Razem 49.3