Historia pary nr 28
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Korneliusz Ligenza -Marcin Kubasiak 1 EW +100 75.8
2 EW -100 37.9
Mateusz Wojciechowski-Jędrzej Biedny 3 NS +450 75.8
4 NS -140 24.1
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 5 NS -420 68.9
6 NS +200 98.2
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 7 NS +680 84.4
8 NS +100 87.9
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 9 EW -140 20.6
10 EW +650 77.5
Aleksandra Smolińska -Joanna Guzek 11 NS -50 42.6
12 NS +50 86.2
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 13 EW +200 96.5
14 EW +140 79.3
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 15 EW -150 1.7
16 EW -650 0.0
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 17 NS -420 36.2
18 NS +150 70.6
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 19 EW -140 77.5
20 EW -100 43.1
Michał Białkowski -Sebastian Haltaler 21 EW +300100.0
22 EW -100 81.0

Wynik 62.1
+/- 0.0
Razem 62.1