Historia pary nr 31
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Aleksandra Smolińska -Joanna Guzek 1 NS -50 32.7
2 NS +650 94.8
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 3 EW -170 60.3
4 EW +500 91.3
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 5 EW +430 39.6
6 EW -110 13.7
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 7 NS +650 75.8
8 NS -110 46.5
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 9 EW +100 79.3
10 EW +200 48.2
Michał Białkowski -Sebastian Haltaler 11 EW -120 33.3
12 EW +430 84.4
Korneliusz Ligenza -Marcin Kubasiak 13 EW +100 81.0
14 EW +50 41.3
Mateusz Wojciechowski-Jędrzej Biedny 15 NS +50 84.4
16 NS +130 53.4
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 17 NS -140 67.2
18 NS +200 87.9
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 19 NS -50 6.9
20 NS -110 25.8
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 21 NS +650 79.3
22 EW -100 81.0

Wynik 59.5
+/- -0.2
Razem 59.2