Historia pary nr 33
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 1 NS -100 24.1
2 NS +50 43.1
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 3 NS +420 53.4
4 NS -200 15.5
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 5 NS +300 100.0
6 NS -100 58.6
Aleksandra Smolińska -Joanna Guzek 7 NS +650 75.8
8 NS +100 87.9
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 9 EW +150 96.5
10 EW +620 62.0
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 11 EW -500 1.9
12 EW +200 58.6
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 13 NS -200 3.4
14 NS -140 20.6
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 15 EW +110 48.2
16 EW +50 84.4
Michał Białkowski -Sebastian Haltaler 17 EW -50 15.5
18 EW +400 96.5
Korneliusz Ligenza -Marcin Kubasiak 19 EW +50 93.1
20 EW -400 3.4
Mateusz Wojciechowski-Jędrzej Biedny 21 NS +620 58.6
22 NS +110 29.3

Wynik 51.4
+/- 0.0
Razem 51.4