Historia pary nr 45
Michał Gulczyński -Jan Pędziński

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 1 NS -100 24.1
2 NS +650 94.8
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 3 NS +450 75.8
4 NS +100 60.3
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 5 NS -430 60.3
6 NS +110 86.2
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 7 NS +650 75.8
8 NS -50 51.7
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 9 NS -50 50.0
10 NS -100 70.6
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 11 NS +500 98.0
12 NS -200 41.3
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 13 NS +120 65.5
14 EW +1100100.0
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 15 NS +150 98.2
16 NS +650 100.0
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 17 NS +130 96.5
18 NS +50 24.1
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 19 NS +450 82.7
20 NS -100 39.6
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 21 NS +650 79.3
22 NS +460 94.8

Wynik 71.3
+/- 0.0
Razem 71.3