Historia pary nr 49
Aleksandra Smolińska -Joanna Guzek

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 1 EW +50 67.2
2 EW -650 5.1
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 3 EW -130 79.3
4 EW -100 39.6
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 5 EW +400 24.1
6 EW +150 87.9
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 7 EW -650 24.1
8 EW -100 12.0
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 9 EW +50 50.0
10 EW +650 77.5
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 11 EW +50 57.4
12 EW -50 13.7
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 13 EW +100 81.0
14 EW +50 41.3
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 15 EW +130 68.9
16 EW -130 46.5
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 17 EW +550 86.2
18 EW -100 53.4
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 19 EW -420 37.9
20 EW +200 93.1
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 21 EW -650 20.6
22 EW -300 17.2

Wynik 49.3
+/- 0.0
Razem 49.3