Historia pary nr 54
Michał Białkowski -Sebastian Haltaler

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 1 NS +100 70.6
2 NS +620 86.2
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 3 NS -300 0.0
4 NS +100 60.3
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 5 NS -420 68.9
6 NS -130 39.6
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 7 NS +110 24.1
8 NS -140 29.3
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 9 NS -100 20.6
10 NS -100 70.6
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 11 NS +120 66.6
12 NS -430 15.5
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 13 NS +130 75.8
14 NS -150 15.5
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 15 NS -110 51.7
16 NS +180 74.1
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 17 NS +50 84.4
18 NS -400 3.4
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 19 NS +150 31.0
20 NS +630 100.0
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 21 NS -300 0.0
22 NS +100 18.9

Wynik 45.8
+/- 0.0
Razem 45.8