Historia pary nr 56
Mateusz Wojciechowski-Jędrzej Biedny

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 1 EW +200 96.5
2 EW +400 82.7
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 3 EW -450 24.1
4 EW +140 75.8
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 5 EW +210 20.6
6 EW +100 41.3
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 7 EW -200 37.9
8 EW +140 70.6
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 9 EW -140 20.6
10 EW -110 13.7
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 11 EW -110 37.0
12 EW +110 24.1
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 13 EW -600 1.7
14 EW -50 29.3
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 15 EW -50 15.5
16 EW -130 46.5
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 17 EW +190 44.8
18 EW +110 86.2
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 19 EW -450 17.2
20 EW +110 74.1
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 21 EW -620 41.3
22 EW -110 70.6

Wynik 44.2
+/- 0.0
Razem 44.2