Historia pary nr 58
Korneliusz Ligenza -Marcin Kubasiak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Katia Karoń -Anna Panek-Bródka 1 NS -100 24.1
2 NS +100 62.0
Anna Podsiadło -Mateusz Saratowicz 3 NS -50 8.6
4 NS +500 94.8
Marcin Piwowarski -Piotr Szarowski 5 NS -450 41.3
6 NS -100 58.6
Kamil Grzeszczuk -Wadim Wesołek 7 NS +200 62.0
8 NS -140 29.3
Andrzej Siwoń -Paweł Wydrzyński 9 NS -50 50.0
10 NS -110 65.5
Konrad Steinbrenner -Mateusz Sidorowicz 11 NS -50 42.6
12 NS -130 65.5
Mateusz Sobczak -Rafał Szczepaniak 13 NS -100 18.9
14 NS -50 58.6
Martyna Maryniaczyk -Paulina Konke 15 NS +110 93.1
16 NS -50 15.5
Dawid Adamski -Wojciech Śliwa 17 NS +100 93.1
18 NS +100 46.5
Elżbieta Twardowska -Mariusz Piotrowski 19 NS -50 6.9
20 NS +400 96.5
Dominik Baranowski -Michał Sadowski 21 NS +650 79.3
22 NS +150 56.9

Wynik 53.1
+/- 0.0
Razem 53.1