Historia pary nr 11
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 1 NS +120 57.5
2 NS -100 32.5
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 3 NS +400 85.0
4 NS +660 70.0
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 5 NS +680 100.0
6 NS -100 55.2
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 7 NS -600 57.5
8 NS +50 70.0
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 9 NS -600 60.0
10 NS -650 32.5

Wynik 62.0
+/- 0.0
Razem 62.0