Historia pary nr 21
Jan Maślanka -Jerzy Małek

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 1 NS +300 100.0
2 NS -100 32.5
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 3 NS -50 10.0
4 NS +660 70.0
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 5 NS +650 75.0
6 NS -50 65.7
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 7 NS -620 30.0
8 NS -400 10.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 9 NS -630 25.0
10 NS -650 32.5

Wynik 45.0
+/- 0.0
Razem 45.0