Historia pary nr 22
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 1 NS +100 40.0
2 NS -100 32.5
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 3 NS +180 72.5
4 NS +660 70.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 5 NS +300 37.5
6 NS -200 21.1
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 7 NS -620 30.0
8 NS -300 22.5
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 9 NS +100 85.0
10 NS -650 32.5

Wynik 44.3
+/- 0.0
Razem 44.3