Historia pary nr 23
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 1 NS +140 75.0
2 NS -100 32.5
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 3 NS +150 47.5
4 NS +630 30.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 5 NS +650 75.0
6 NS -250 10.6
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 7 NS -630 15.0
8 NS +50 70.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 9 NS +200 95.0
10 NS -650 32.5

Wynik 48.3
+/- 0.0
Razem 48.3