Historia pary nr 25
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 1 NS +50 10.0
2 NS -100 32.5
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 3 NS +400 85.0
4 NS +660 70.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 5 NS +300 37.5
6 NS +200 89.3
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 7 NS -130 85.0
8 NS +50 70.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 9 NS -620 40.0
10 NS -630 65.0

Wynik 58.4
+/- 0.0
Razem 58.4