Historia pary nr 26
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Maślanka -Jerzy Małek 1 EW -300 0.0
2 EW +100 67.5
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 3 EW -430 2.5
4 EW -620 80.0
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 5 EW -300 62.5
6 EW +200 78.8
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 7 EW +130 15.0
8 EW -50 30.0
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 9 EW -200 5.0
10 EW +650 67.5

Wynik 40.8
+/- 0.0
Razem 40.8